Tư tưởng nền tảng

OMCC - Thư tín tháng 04/2016

Omcc0416

 

NHỮNG TƯ TƯỞNG CĂN BẢN –

"biểu hiện chính thức của PHONG TRÀO CURSILLO"

Phản ánh của Chủ tịch Ban Chấp Hành OMCC về bản dự thảo của cuốn Những Tư Tưởng Căn Bản được trình bày tại cuộc họp của Nhóm Quốc Tế Âu Châu (GECC) tại Freising-Munich-Đức, trong tuần đầu tiên của tháng 4 năm 2016:

Quyển sách

Phong Trào Cursillo được sinh ra vào thập niên 40, tại Palma de Mallorca, một thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử nhân loại, Âu châu bị tàn phá bởi chiến tranh, trong một thế giới đầy rối loạn, với sự khao khát hòa bình, và là thời điểm rất thiếu sự hiểu biết về Thiên Chúa.

Trong những thập kỷ đầu, phong trào đã trưởng thành và được thực hiện đầy đủ ở khắp năm châu, hơn năm mươi quốc gia. (Ngày nay PT đang hiện diện và hoạt động ở hơn 58 quốc gia)

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com