Tư tưởng nền tảng

OMCC - Thư tín tháng 06/2016

ĐẠI ULTREYA THẾ GIỚI V

4,5,6 tháng 5 năm 2017

Omcc0616a

THỜI ĐIỂM CỦA CURSILLO

"Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!" (Mt 11,15)

“PT Cursillo (CM/MCC) được khai sinh vào thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, một thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử nhân loại, Châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, một thế giới đầy lo lắng bởi sự hỗn loạn, khao khát hòa bình và càng lúc càng phớt lờ những điều của Chúa.

Trong thời kỳ như vậy, Cursillo đã là một đáp ứng thích hợp cho những thách thức mà châu Âu đang sống, đặc biệt là trước sự phát triển việc xa rời đạo Chúa xảy ra vào cùng thời gian.

Nó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và không phải lúc nào cũng được hiểu rõ ràng, ngay cả trong Giáo Hội, vì PT Cursillo đi tiên phong trong thời gian này (và như chúng ta đã biết, những người tiên phong phải đổi mới và việc này phải là một nhà cách mạng).

PT Cursillo đã thấy trước, trước nhiều năm, mà phần lớn nó đã trở thành hiện thực trong Giáo Hội qua Công Đồng Vatican II. Phong Trào Cursillo đã ở tuyến đầu, vì vậy nó đã phát triển và đã đem lại hoa trái.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com