Lời Chúa CN

PHÚC ÂM CN II PHỤC SINH NĂM B (Ga 20, 19-31) 08/04/2018

Alleluia, alleluia!

- Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin.
Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". -
Alleluia.

-----------------

Tám ngày sau Chúa Giê-su hiện đến.

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an 

 

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "

20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."

22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.

25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em."

27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "

29 Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! "

30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.

31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

 

Tin Mừng này được Giáo Hội đề nghị cho chúng ta đọc hằng năm vào ngày Chúa nhật thứ hai sau Phục Sinh. Đây là một trong những bài quan trọng nhất cho đức tin Ki-tô. Cho năm A chúng ta đã suy niệm theo thứ tự của bài, năm nay chúng ta chúng ta ngừng lại ở chữ mà ý nghĩa của nó được nhận ra trong các câu của thánh Gio-an, đó là chữ « hoàn tất ». Lẽ ra muốn thế thánh sử phải bắt đầu bằng câu mà Chúa nói sau cùng trên thập giá « thế là hoàn tất ». Đối với Thánh Gio-an, từ ngày Chúa Phục Sinh, kế hoạch Thiên Chúa dành cho nhân loại đã hoàn tất.

Ví dụ như, ngẫu nhiên sự kiện lại xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, thành phố dành cho hòa bình như tên nó ( Yerushalaim) và nơi đây Chúa Giê-su chúc bình an và ban cho bình an của Ngài. Ngài nói « Shalom », vì Ngài là Thiên Chúa, và sau cùng rồi cũng được nhìn nhận như thế. Lời Ngài hiệu nghiệm và sáng tạo. Thật sự bình an của Ngài được hoàn tất. Thánh Gio-an còn nhớ tất cả lời hứa của các tiên tri. Ví dụ như I-sa-i-a : 

 « 5 Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta » ( Is 9,5)

Hay là trong Giê-rê-mi-a :

 « 11 Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng »

Và niềm vui của các môn đệ mà Thánh Gio-an còn nhớ trong đêm cuối cùng :

«  .22 Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được »( Ga 16,22)

Thánh Gio-an còn viết «  19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần » theo cách đọc sách Sáng Thế của dân Do Thái, ngày thứ nhất ấy được gọi là « Ngày Một » có nghĩa là ngày thứ nhất mà cũng có nghĩa là ngày duy nhất, vì nó bao gồm tất cả những ngày khác như dé lúa đầu tiên loan báo cả mùa gặt… Ngày hôm nay dân Do Thái vẫn đợi chờ Ngày Mới sẽ tới, ngày của Thiên Chúa đến để canh tân công trình tạo dựng ban đầu. Dưới mắt người Ki-tô hữu ngày ấy đã đến sáng ngày Phục Sinh. Mỗi Chúa nhật họ loan báo Ngày của Chúa, ngày của cuộc Sáng Thế Mới hằng chờ đợi đã đến, kế hoạch nhân từ của Thiên Chúa đã hoàn tất.

Chính cũng trong ngày ấy, ngày đầu tuần Chúa đã ban Thánh Thần Chúa cho các môn đệ, như tiên tri Ê-dê-ki-en đã loan báo :

« 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành » ( Ed 36,27)

Chúa Giê-su thì « thổi » vào các môn đệ Ngài và nói « Hãy nhận lấy Thần Khí ». Thánh Gio-an cố tình dùng cùng một từ lấy từ sách Sáng Thế « 7 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. » ( St 2,7) Cũng như Thiên Chúa đã thổi vào mũi con người sự sống, Chúa Giê-su khởi động cuộc sáng tạo mới bằng cách thổi vào con người Thần Khí của Ngài. Như một tiếng vang, bài đọc phụng vụ thứ tư của chúng ta ngày hôm nay nói lên lòng cảm tạ Chúa ban cho chúng ta Thần Khí. Chính là để hoàn tất lời hứa của tiên tri Gi-ô-en « Sau đó, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm…Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA sẽ được ơn cứu độ,»  ( Ge 3:1 ; 32) Và sứ vụ Chúa Giê-su trao cho các môn đệ của Ngài là một sứ vụ hoà bình và hoà giải. Thật vậy Giê-ru-sa-lem, thành phố hoà bình, mang đúng cái tên của nó.

« Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em » Ba ngày trước, Chúa nói với Phi-la-tô « Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. » ( Ga 18,37)

Và Phi-la-tô lại hỏi « Sự thật là gì ». Chúa Giê-su giao cho các môn đệ, nối tiếp sứ vụ của Ngài loan báo cho thế gian sự thật, con người chỉ cần sự thật ấy để được sống : Chúa là Cha, Chúa là  Tình Yêu, Ngài là tha thứ là thương xót. « Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em »  

Chúng ta còn nhớ thánh Gi-o-an viết « nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín » ( Ga 20,19) , thế nhưng Chúa nói« Thầy sai anh em » , có nghĩa là từ nay không còn đóng kín cửa nữa. Sứ mạng khẩn cấp, thế gian chết vì không biết sự thật. Dần dần, Thần Khí sẽ kiên nhẫn đem đến cho nhân loại « 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn »( Ga 16,13)  

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com