Lời Chúa CN

PHÚC ÂM CN XXV THƯỜNG NIÊ NĂM B (Mc 9, 30-37) 23/09/2018

Alleluia, alleluia!

 Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

-----------------

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,

31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "

34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.

35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.

"36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:

37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

 

«… các môn đệ không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người ». Chúng ta rất thông cảm với các ông ! Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giê-su loan báo những sự kiện như thế, trong chương trước đây, và cũng trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô này, sau lời tuyên xưng đức tin của thánh Phê-rô tại Xê-da-rê, Chúa Giê-su cũng đã nói y hệt những điều này. Thế nhưng vẫn chưa rõ ! Đối với các môn đệ, thật khó tin, chướng tai, mâu thuẩn.

Tại sao ? - Tại vì hoàn toàn trái hẳn với ý tưởng của họ về Chúa và hoàn toàn trái hẳn với ý tưởng của các ông về Con Người. Và đối với ba người được ưu đãi nhất, đã chứng kiến Chúa Giê-su Hiển Linh ( Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô sự kiện Chúa Hiển Linh được miêu tả ngay đầu chương 9 hôm nay) càng có vẻ quá đáng, không thể tin được. Ba ông còn trong ánh sáng, bị chói loà bởi sự Hiển Linh của Chúa…Chúa Giê-su được gọi là Con yêu dấu của Thiên Chúa, đấng mà mọi người phải nghe… thế mà bây giờ chính Ngài loan báo sẽ chịu những điều nhục nhã nhất. Ngài trình bày như chắc chắn, không thể nào tránh được.

Dù mọi người không được chứng kiến sự kiện Chúa Hiển Linh, nhưng ai cũng nghe Phê-rô tuyên xưng đức tin : « Thầy là Đấng Mê-si-a », tức là Đấng Thiên Chúa chọn để cứu dân Ngài, để trị vì dân Ngài. Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô Chúa không trả lời cho Phêrô, Chúa cũng không bình luận nhưng chắc chắn là Ngài cho Phêrô có lý, vì ngay sau đó Ngài truyền cho các Tông Đồ tạm giữ kín điều ấy. « Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là ai? "28 Các ông đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó."29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người » ( Mc8, 27-29)

Và ngay sau đó Ngài phán những điều lạ lùng này : «Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại » ( 8,31). Đây thật là cực điểm của sự mâu thuẫn : chúng ta vừa nghe Ngài là Con yêu dấu của Thiên Chúa, đấng được Chúa chọn, Đấng Mê-si-a, vị vua mọi người mong đợi, Con Người. Tất cả hứa hẹn cho Ngài một tương lai vinh hiển. Trong thị kiến ngôn sứ Đa-ni-en ( Đn 7,13-14), Con Người là đấng dẫn đầu nhân loại, thế nhưng Chúa Giê-su nói Ngài phải dũng cảm đương đầu với hận thù, đau khổ do con người gây ra, tóm lại là thập giá. Thế nhưng trong đầu các môn đệ, cũng như trong những người đương thời ( và có lẽ trong chúng ta nữa) vinh quang và thánh giá khó đi đôi với nhau !

Điều mâu thuẫn, hay nói đúng hơn, còn có điều khó tin khác:  đầu tiên, Chúa nói Ngài sẽ bị bắt, giết đi để tiêu tan thành một vật thể vô tri của sự hận thù con người. Đấng được gọi đứng đầu nhân loại bị xử như một phế vật ! Nhưng sau đó Ngài sẽ phục sinh, và vinh thắng !  Người sau cùng lại là kẻ đứng đầu. Không những vinh quang và thánh giá không thể lìa nhau được, nhưng vinh quang phải qua thánh giá ! Đời trái ngược : vì thế không lạ gì các môn đệ không thể tự phát hoà nhịp với nhau ! Vì « tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người » ( Mc8, 33). Sau này, chỉ có các môn đệ mới hiểu Chúa Ki-tô « phải » đi đến cùng để « tôn vinh »Cha Ngài, tức là để mạc khải tình yêu của Ngài. Lúc bấy giờ ai trong họ cũng muốn theo Chúa ! Trái lại sau những lời gây bối rối của Chúa, họ tranh cải với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong họ ! Vấn đề lúc ấy là bầu khí ganh đua nhau giữa các tông đồ. Điều thánh Gia-cô-bê nói trong Bài Đọc Hai. Điều lạ lùng là Chúa Giê-su không có vẻ gì chê trách : Chúa không cho nói như thế là xấu, Ngài lại còn chỉ cách nào để đạt tới. Thật bài này dẫn chúng ta từ điều lạ lùng này đến điều lạ lùng khác.

Theo Chúa phương thức để đạt tới thật giản dị, điều thú vị là tất cả ở trong tầm tay mọi người !: « Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người » ( Mc 9,35). Trong chương sau, cũng trong Tin Mừng thánh Mác-cô, chúng ta thấy diễn biến tương tự : loan báo cuộc thương khó Chúa Ki-tô, sự tranh đua nhau giữa hai môn đệ dành chỗ đứng đầu và câu trả lời của Chúa Giê-su : « 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. » ( Mc10, 44-45). Đến đây chúng ta không thể không đối chiếu với bài tường thuật rửa chân trong Tin Mừng theo thánh Gio-an.

Trong bài này, Chúa Giê-su lấy ví dụ dễ hiểu, thật sự  trong tầm tay của mọi người. Ngài đặt một trẻ nhỏ giữa họ và ôm hôn bé : cử chỉ này nơi Chúa Giê-su rất có nhiều ý nghĩa. Thời ấy trẻ con không được nuông chiều kiểu « trẻ-vua » như thời chúng ta ! Ôm hôn một em nhỏ là ôm hôn kẻ bé mọn. Đây là cả một chương trình. Và Ngài phán : «  37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy » ( Mc9, 37) Câu này làm cho chúng ta liên tưởng đến Tin Mừng theo thánh Mát-Thêu :« "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. » ( Mt25,40)Có lẽ đây là bí quyết của tầm quan trong, cao cả trước mắt Chúa : Không phải tự bản chất những hành động, nhưng làm nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô. Đây lại là một tin mừng mới nữa : vì bài học này cũng ở trong tầm tay mọi người.

***

 

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures  Socéval Editions

***
Dịch giả: E. Máccô  Lương Huỳnh Ngân


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com