Ultreya

Tạm dừng Ultreya 15/8

Tạm dừng theo Thông báo của Tòa TGM ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

 

(Chương trình dự kiến theo lịch:

tại TTMV 6bis Tôn Đức Thắng, Q1,

từ 14g30 - 16g30, Thứ Bảy 15/08

Do Quý chị Khóa 10 2013  nhận trách nhiệm tổ chức.)

 

Ultreya - Lên đường!

 

TM. Ban Điều hành 

T. Khối Hậu     

Giu-se Tạ Ngọc Tiến


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com