Quyết định lưu nhiệm cha Antôn Hà Văn Minh làm Cha linh hướng Phong trào Cursillo Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

------------

Số: 01/QĐ/21/HĐGMVN

QUYẾT ĐỊNH
về bổ nhiệm Cha linh hướngPhong trào Cursillo Việt Nam đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chuẩn nhận cho phép sinh hoạt trong Giáo hội tại Việt Nam từ năm 2016. Ngày 01/09/2016, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nhiệm kỳ 2013- 2016, đã bổ nhiệm linh mục Antôn Hà Văn Minh, thuộc Giáo phận Phú Cường, làm Cha linh hướng cho Phong trào với nhiệm kỳ 2016-2020.

Sau khi xem xét đơn thỉnh nguyện của Văn phòng điều hành phong trào Cursillo Việt Nam đệ trình ngày 27 tháng 3 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, với quyền hạn và trách nhiệm, quyết định lưu nhiệm linh mục Antôn Hà Văn Minh, hiện là linh mục chánh xứ nhà thờ chính tòa giáo phận Phú Cường, làm Cha linh hướng phong trào Cursillo tại Việt Nam đến hết năm 2022.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn từng thành viên của Phong trào Cursillo luôn sống chứng nhân với đức tin mạnh mẽ và nhiệt tâm tông đồ.Văn phòng HĐGMVN, ngày 17 tháng 4 năm 2021

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Chủ tịch


(đã ký)

+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Tổng Giám mục TGP. Huế


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com