Lời Chúa CN

Nếu một vài giáo dân được mời gọi thi hành một việc phục vụ đặc biệt nào đó, chẳng hạn như một thừa tác vụ trong cộng đoàn thì điều đó còn trở nên một động lực mạnh hơn nữa để sống sứ mạng của mình trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống hằng ngày.


Không phải tình cờ mà Amoris Laetitia (AL), “Niềm Vui Tình Yêu”, Tông Huấn hậu thượng hội đồng về “Tình Yêu trong Gia Đình”, đã được ký vào ngày 19/03, Ngày Lễ Trọng Kính Thánh Giuse. Tông huấn này tổng hợp lại các kết quả của hai Thượng Hội Đồng về gia đình được Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi vào năm 2014 và 2015.


HocD ThuchungThật ra Thư Chung (TC) 2016 của Hội đồng Ciám mục Việt Nam (HĐGMVN) đã được biên soạn một cách rất đon sơ, trong sáng, dễ hiểu và dễ nhớ. Nhưng với phần đông giáo dân vẫn cần được giúp đỡ để TC trở nên dễ hiểu hơn. Cách thông thường nhất là dưới hình thức hỏi thưa. Chúng tôi cố gắng thực hiện điều ấy.


Va THuanAmor2Không phải là chuyện tình cờ khi Niềm Vui Yêu Thương (NVYT), tức tông huấn hậu thượng hội đồng về Tình Yêu Gia Đình, đã được ký vào ngày 19 tháng Ba, ngày lễ trọng kính Thánh Giuse. Tông huấn này tổng hợp các kết quả của hai Thượng Hội Đồng về gia đình do Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập trong các năm 2014 và 2015.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com