Góc nghệ thuật

HangdaP03BBT xin được giới thiệu đến quý anh chị bộ hình hang đá khá lạ của Cursillista Nguyễn Đại Phong #13 thực hiện trong mùa Giáng Sinh vừa qua.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com