BIẾT CHÚA, BIẾT TA

Palanca là một từ Tây Ban Nha, có nghĩa là "Cái đòn bẩy", dùng để trợ lực rất hữu dụng, có thể hiểu ở VN ta là Đóa Hoa Thiêng Liêng.


“Ultreya” là một từ tiếng Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ tiếng Latinh, có nghĩa là “Tiến lên” hay "lên đường"!


Hội nhóm được định nghĩa là một nhóm anh chị em Cursillista từ 3 đến 6 tự chọn lựa đến với nhau hầu trở nên những bạn hữu tốt lành hơn


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com