Tìm hiểu PT

Ai có thể đi Khóa 3N Cursillo?

7- Ai có thể đi Khóa 3N Cursillo?

Trước khi kê ra những người nên đi, những người có thể đi và những ai không nên đi, chúng ta ngừng lại giây lát về ai có thể và cách nào mời gọi một tham dự viên Khóa 3 Ngày Cursillo. Thật ra mỗi Cursillista đều có thể, nhưng với sự đôn đốc, hướng dẫn và đồng hành của anh chị trong Khối Tiền Ban Điều hành, vốn được huấn luyện làm việc này.

Cursillo tìm kiếm qua tình bạn nhằm đạt mục đích cụ thể trong việc mang Tin Mừng Thiên Chúa trong Đức Kitô, sống và yêu thương đến tất cả mọi người. Đây là một gợi ý để tất cả mọi người có thể có được kinh nghiệm bản thân về sự công bố này. Giống như lời mời gọi của ông Phi-líp-phê đối với ông Na-tha-na-en "Hãy đến và xem" (Ga 1, 46).

Vì thế, khi chọn một cá nhân tham dự Khóa Cursillo, Phong Trào dựa vào hoàn cảnh của họ. Một khi họ đã sống sứ điệp Khóa Cursillo họ sẽ sẵn sàng, có thể, và có khả năng để giao tiếp với người khác. Và trong trường hợp này, người nam và người nữ có thể trở thành tông đồ của Chúa Kitô

1. Những người nên đi.

Nếu nghĩ đến tầm ảnh hưởng trong môi trường Kitô Giáo thì những ứng viên lý tưởng cho Khóa Cursillo sẽ là:

 • Một người thật sự là cột sống trong môi trường của họ.
 • Một người có một cá tính sâu sắc, có tính khiêm nhường, và có khả năng đưa ra những quyết định.
 • Một người trưởng thành, tự do, có trách nhiệm, và có thể lãnh nhận các Bí tích.
 • Một người có khả năng hiểu biết sứ điệp Tin Mừng và cam kết sống cũng như chia sẻ Tin Mừng đó.
 • Một người có ưu tư, quan tâm về các tình trạng trong xã hội hiện tại.
 • Một người có khả năng và mong muốn sống trong và cho cộng đồng.
 • Một người có thể được coi là một nhà lãnh đạo tự nhiên của môi trường.

2. Những người có thể đi.

Là người Công giáo bình thường, đủ điều kiện để nhận hai Bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Là người Công giáo đang cố gắng sống đời sống Kitô hữu cách tốt hơn và họ muốn biết phải làm như thế nào để sống đời sống đó. Trình độ học vấn, giai cấp trong xã hội, tuổi tác không phải là lý do thực tế để chọn lựa, tuy nhiên phải là người trưởng thành trong đời sống, có khả năng thể lý, tâm thần và tri thức để hiểu, ghi chép trọn 3 ngày trong khóa.

3. Những người không nên đi.

Sự thận trọng và lòng bác ái yêu cầu chúng ta không nên mang đến Khóa Cursillo những người sẽ không thu nhận được lợi ích từ khoá học, hoặc những người có vấn đề mà Cursillo không có giải pháp cho họ. Chẳng hạn …

 • Một người có vấn đề tâm lý hoặc tình cảm.
 • Một người có hoàn cảnh bất thường do bệnh tật hoặc ngược lại.
 • Một người có cuộc sống đạo đức mất phương hướng và không có khả năng hiểu biết các sứ điệp hoặc kinh nghiệm Cursillo có thể mang lại cho họ.
 • Một người do hoàn cảnh không thể nhận các Bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, bởi vì cuộc sống của họ đi ngược lại đời sống ân sủng vì Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống Cursillo, mà từ đó chính yếu con người sẽ nhận được ân sủng.

Như vậy - nếu một giáo phận muốn đạt được mục đích của Phong trào, thì đa số các ứng viên cho khoá Cursillo phải là những thành phần nêu ra trong mục số một, nghĩa là những người nên đi và phần còn lại là thành phần nằm trong mục hai.

 

Ultreya! Lên đường!

 

Câu trướcTrở về CHÙM HOA - Câu tiếp


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com