TRANG CURSILLISTA

Bài này được viết trong bối cảnh đại dịch Covit 19, đi lại khám chữa bệnh khó khăn, BS De Colores nhà ta cho vài mẹo xử lý tạm thời,


Lẽ ra bài phải mang đề tựa đúng danh từ y học là Hội Chứng Ngưng Thở Khi Ngủ, (HCNTKN) nhưng tác giả muốn gây chú ý vì bệnh rất thường gặp mà không được chẩn đoán.


Thế nào là thóai hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, gai xương sống v v …BS De Colores nhà ta không có tham vọng viết một bài đại cương về xương khớp, nhưng cố gắng giải thích bằng hình ảnh và bằng ngôn ngữ thông thường vài danh từ thường nghe.


Rất nhiều người mắc bệnh này, theo Hiệp hội Nội Thần kinh Pháp, 20% trong dân chúng mắc bệnh này, đa số là phụ nữ, cứ 3 người nữ có 1 người nam.


Page 1 of 2

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com