Tìm hiểu PT

Palanca là một từ Tây Ban Nha, có nghĩa là "Cái đòn bẩy", dùng để trợ lực rất hữu dụng, có thể hiểu ở VN ta là Đóa Hoa Thiêng Liêng.


Page 1 of 3

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com