Tìm hiểu PT

Người Cursillista sau Khóa 3N Cursillo sẽ làm gì?

4- Người Cursillista sau Khóa 3N Cursillo sẽ làm gì?

Đây là một câu hỏi quan trọng. Nếu mục tiêu cuối cùng là để các Kitô hữu trở thành bằng chứng sống động về tình yêu của Thiên Chúa và là chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội, thì rõ ràng điều này không thể xảy ra trong 3 ngày. Khóa Cursillo được coi như bước đầu tiên thiết yếu trên đường đi. Điều quan trọng là những gì xảy ra sau K3N, trong giai đoạn hậu Cursillo được gọi là “Ngày thứ Tư”.

Trong 3 ngày của Khóa Cursillo, tham dự viên khám phá ra rằng, điều cốt yếu của đức tin và cuộc sống của chúng ta được chứa đựng trong ánh sáng của Thiên Chúa chiếu rọi trong tâm hồn chúng ta.

Họ rời Khóa với mong muốn được sống cuộc đời đã được chiếu sáng bởi ánh sáng của Thiên Chúa và biến ánh sáng này thành ngọn hải đăng của tình yêu trong toàn bộ cuộc sống của họ và sẽ soi đường dẫn lối cho những người khác đến với Chúa.

Chúng ta sống cuộc sống của mình mỗi ngày, và hằng ngày chúng ta phải đổi mới việc chấp nhận lời mời gọi của Chúa Kitô: “Hãy đến và xem sự nhân từ của Thiên Chúa”. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể tự tin đáp lại mệnh lệnh của Ngài “Hãy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng”.

PT nhận ra rằng những điều được học hỏi và sự nhiệt tình trong Khóa Cursillo cần được nuôi dưỡng và đào sâu để cá nhân và cộng đồng đạt được lợi ích tối đa. Chính vì những lý do này mà PT đề nghị hai hình thức họp thường xuyên sau Khóa Cursillo: Hội Nhóm và Ultreya.

 

Ultreya! Lên đường!

 

Câu trước -  Trở về CHÙM HOA - Câu tiếp


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com