Hạnh các thánh

Vị thánh rất nổi tiếng này sinh ở Bồ Ðào Nha, và tên rửa tội là “Ferdinand.” Ngài được sự giáo dục kỹ lưỡng của các tu sĩ dòng Augustine và sau đó đã gia nhập Dòng.


StJoseph02aNhân tháng Kính Thánh Giuse, BBT xin giới thiệu đến quý anh chị Cursillista một số kinh kính Thánh Giuse được dùng phổ biến tại Giáo hội Việt Nam. Nguyện xin Thánh Cả hộ trì, đoàn con vững bước kiên trì vững tâm. Noi gương Thánh Cả quyết tâm. Ngày đêm sáng tối chuyên tâm nguyện cầu.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com