Hạnh các thánh

Một số kinh khấn Thánh Giu-se

Nhân tháng Kính Thánh Giuse, BBT xin giới thiệu đến quý anh chị Cursillista một số kinh kính Thánh Giuse được dùng phổ biến tại Giáo hội Việt Nam. Nguyện xin Thánh Cả hộ trì, đoàn con vững bước kiên trì vững tâm. Noi gương Thánh Cả quyết tâm. Ngày đêm sáng tối chuyên tâm nguyện cầu.

-----------------

StJoseph02a

 

Kinh Ông Thánh Giuse bầu cử

Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con. Thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền; cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, xin gìn giữ chúng con. Xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và cậy trông vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.

 

Kinh khấn Thánh Cả Giuse

BẢO TRỢ NHỮNG VỤ KHÓ KHĂN

Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu.

Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng : "Trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con.

Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa.

Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (...) xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha.

Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con.

Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

 

Kinh Kính mừng Giuse

Kính mừng Giuse đầy ơn Chúa. Đấng Cứu thế được Ngài âu yếm dưỡng nuôi và tận tình chăm nom săn sóc, ngài thật diễm phúc hơn hết mọi người nam và Giê-su Con Chí Thánh của bạn thanh khiết ngài thật diễm phúc.

Thánh Giuse, Cha nuôi Con Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con trong những lo âu hồn xác hiện nay và xin thương phù giúp chúng con trong giờ lâm tử. Amen.

 

Kinh Cầu Thánh Giuse

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Thánh Giuse.

Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng Đavít.

Thánh Giuse là sự sáng láng các Thánh Tổ Tông.

Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng thanh sạch giữ gìn Đức Nữ Đồng Trinh.

Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời.

Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô.

Thánh Giuse là Đấng cai quản Thánh Gia Thất xưa.

Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức.

Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.

Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.

Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ.

Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng.

Thánh Giuse rất ngay chính thật thà.

Thánh Giuse làm gương nhân đức nhịn nhục.

Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn.

Thánh Giuse là kiểu thức thợ thuyền noi theo.

Thánh Giuse là Đấng làm cho sáng danh gia đạo.

Thánh Giuse che chở kẻ giữ mình đồng trinh.

Thánh Giuse là Đấng nâng đỡ gia thất chúng con.

Thánh Giuse là Đấng an ủi kẻ mắc gian nan.

Thánh Giuse là nơi cậy cho kẻ liệt lào.

Thánh Giuse là bổn mạng kẻ mong sinh thì.

Thánh Giuse làm cho quỷ thần kinh khiếp.

Thánh Giuse làm quan thầy bàu chữa Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa Giêsu thương xót chúng con.

Chúa đã đặt Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.

Đáp: Cùng quản cai gia nghiệp Chúa.

Lời nguyện

Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con, Chúa đã khấng toan liệu cách khôn ngoan, lưỡi khen chẳng xiết, mà chọn Thánh Giuse làm bạn thanh sạch Đức Mẹ thân sanh Chúa. Xin Chúa hãy khấng ban cho chúng con như đã cung kính Thánh Giuse làm quan thầy bàu chữa dưới đất, thì cũng được nhờ Người cầu thay nguyện giúp trên trời, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

Tổng hợp.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com