Tìm hiểu PT

Mục đích PT Cursillo là gì?

2- Mục đích PT Cursillo là gì?

Mục đích của Phong trào Cursillo (PT) là chia sẻ với cộng đồng, bản chất của Kitô giáo và các giá trị Kitô hữu, và theo cách này, chuyển đổi dần dần cộng đồng từ bên trong.

Đây là phần mở rộng tự nhiên của trải nghiệm hoán cải cuộc sống trong khóa Cursillo và hoàn toàn phụ thuộc vào tấm gương và nghị lực của từng cá nhân cursillista và mong muốn làm việc chung với nhau.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc đến mục đích này tại Ultreya quốc gia Ý, ngày 24 tháng 11 năm 1990:

« Đây là vai trò của các bạn trong Giáo hội: tạo ra các nhóm tín hữu mang sứ điệp cứu rỗi đi khắp mọi nơi, không phải bằng cách áp đặt nó, mà bằng một chứng từ mạnh mẽ »

Trở thành chất xúc tác trong việc phúc âm hóa xã hội

Để truyền đạt mục đích của mình, PT sử dụng thành ngữ « làm dậy men xã hội bằng Phúc Âm ».

Thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu: « Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. »  (Mt 13,33)

Bằng cuộc sống và sự cam kết của mình, họ là chất xúc tác có thể biến đổi cộng đồng.

Chuyển đổi cá nhân

PT mời gọi những Kitô hữu xây dựng một thế giới dựa trên nền tảng của tình yêu và tình bạn. Nhưng việc Phúc Âm hóa phải xuất phát từ bên trong, dựa trên sức mạnh và nghị lực của sự hoán cải cá nhân.

Để nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc hoán cải cá nhân, cursillista cần thiết phải trải nghiệm những gì nằm ở trung tâm Kitô giáo, đó là thực tế về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Kinh nghiệm này được trải nghiệm trong Khóa Cursillo một cách sâu sắc và cá nhân. Sau đó, các cuộc họp nhóm giúp đưa trải nghiệm này lên một cấp độ khác, sâu sắc hơn, đó là cuộc sống trong cộng đồng Kitô hữu.

Do đó, PT tự định nghĩa như sau:

PT Cursillo là một phong trào trong Giáo hội, nhằm cung cấp những trải nghiệm thiết yếu của cá nhân và nhóm, là nền tảng đời sống Kitô hữu. Mục tiêu cuối cùng của những trải nghiệm này là:

  • để giúp Kitô hữu khám phá và thực hành ơn gọi cá nhân của mình;
  • và làm việc với người khác, để trở thành chất xúc tác trong việc Phúc Âm hóa toàn xã hội.

 

Ultreya! Lên đường!

 

Câu trước -  Trở về CHÙM HOA - Câu tiếp


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com