Tìm hiểu PT

TIỀN CURSILLO (Học hỏi tại TLĐ)

Ba phần chính của Cursillo là TIỀN CURSILLO, KHÓA BA NGÀY và HẬU CURSILLO. Ba phần việc trên tạo thành một cơ cấu duy nhất. Những người làm việc trong Phong Trào nên nhận biết về những hậu qủa khủng khiếp nếu một trong ba phần việc này bị tê liệt hoặc yếu kém. Như vậy bất cứ những đáp ứng không thích hợp của một trong ba phần việc này đều có thể làm tan rã Phong Trào Cursillo trong Giáo Phận.

 

ĐỊNH NGHĨA

Tiền Cursillo là nghiên cứu về môi trường và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị cho những người sẽ tham dự Khóa Cursillo 3 - Ngày ®, với một cái nhìn hướng tới một cuộc sống lâu dài tinh thần Cursillo ® trong giai đoạn Hậu Cursillo.

 

CHÚNG TA TÌM KIẾM NHỮNG GÌ?

Để có thể mang lại hiệu qủa và một định hướng tốt cho Tiền Cursillo, điều quan trọng là phải hiểu biết một cách đích xác về mục đích của Phong Trào Cursillo. Chỉ dưới sự soi dẫn của sự hiểu biết này chúng ta mới mong có một Tiền Cursillo theo đúng mục đích của Phong Trào.

Cột sống Kitô giáo - Ướp men Phúc âm vào các môi trường: Đây chính là mục đích của Phong Trào Cursillo. Cursillo không tìm cách hướng dẫn mọi hành động bao trùm trên tất cả mọi Kitô hữu nhưng bằng cách chọn lựa giữa họ những người có những đặc tính cần thiết, những người xem ra có khả năng trở thành cột sống để tạo ảnh hưởng nơi những cộng đồng nhân loại và mang họ về với Chúa Kitô.

Đây là những người có cá tính và sự trưởng thành là những người ảnh hưởng môi trường bằng chính gương sống hàng ngày của họ.

Trong Tiền Cursillo, những cá nhân được chuẩn bị cho Khóa Cursillo 3 - Ngày ® và cho Hậu Cursillo. Họ phải đến từ một cộng đồng đang hiện hữu, trong đó họ đã là đốt sống và có năng lực trở nên cột sống Kitô giáo; hầu có thể làm dậy men Tin Mừng trong môi trường. Họ cần được chuẩn bị một cách để họ sẵn sàng nắm bắt, sống và chấp nhận các sứ điệp của Khóa Ba Ngày.

Phong Trào Cursillo tìm kiếm những người có khả năng để hình thành cộng đồng trong môi trường. Vấn đề chính yếu là sự biến đổi họ trở thành người Kitô hữu để Kitô hóa trần thế. Tiền Cursillo đòi hỏi một sách lược được hoạch định thật tốt hầu có thể đạt được kết qủa mong muốn.

 

SỰ CHẤP THUẬN CỦA GIÁM MỤC

Trước khi giới thiệu Phong Trào Cursillo vào một giáo phận, cần có sự chấp thuận của giám mục sở tại. Điều quan trọng là thông báo tới các tu sĩ của giáo phận về mục đích và thành quả của Phong Trào Cursillo để xin sự chấp thuận và nâng đỡ của họ. Điều quan trọng nữa là cho các linh mục biết về yếu tính và mục đích cùa Phong Trào để xua tan những hiểu lầm nếu có. Nên mời họ tham dự Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức nơi giáo phận.

 

KẾ HOẠCH TÔNG ĐỒ

Kế hoạch phối hợp hành động của Phong Trào Cursillo® cho một thành phố, giáo phận, miền hoặc quốc gia, phải được thiết lập theo kế hoạch mục vụ, và luôn luôn phải định hướng Tiền Cursillo và Khóa Cursillo® tới Hậu Cursillo. Về bản chất, tất cả điều này cần được thực hiện xuyên qua từng người cụ thể với một kế hoạch tông đồ.

Kế hoạch tông đồ này không nên phức tạp, vì cuộc sống của chúng ta là một đời sống "tông đồ", một cuộc lữ hành tiến về với Chúa Cha (ngày thứ 4 của chúng ta), chúng ta phải là Tiền Cursillo với những người khác. Những gì muốn nói ở đây là trong khi giải quyết việc Thiên Chúa uỷ thác cho chúng ta, chúng ta phải lập kế hoạch trước khi thực hiện, vì nó không chỉ đơn giản là vấn đề nghiên cứu, lựa chọn, mà hơn thế nữa, chúng ta phải chuẩn bị những khí cụ và nhu liệu Palanca thiêng liêng. Đó là:

 • Giúp họ khám phá và đơn giản hóa cách đến với Chúa, để
 • Họ khám phá, tìm kiếm và đi theo con đường đến với Chúa,
 • Tất cả được chiếu sáng bởi đời sống chứng nhân Kitô hữu của người bảo trợ.

 

MÔI TRƯỜNG

Văn Phòng Điều Hành phải khuyến khích một cuộc nghiên cứu thích hợp về môi trường sao cho Phong trào Cursillo ® có thể đạt được mục đích của nó trong Giáo Hội nơi thực tại trần thế. "Vì vậy, họ cần lựa chọn các ứng viên có phẩm chất lãnh đạo (cột sống) trong môi trường để chuyển đổi họ thành những Kitô hữu, những người có ảnh hưởng nhiều hơn trong việc thay đổi cơ cấu và sự thăng tiến của nhân loại.". Đặc biệt là những môi trường ảnh hưởng đến những quyết định tập quán xã hội. Cột sống Kitô giáo gợi ra một đề án cho trần thế và mọi cơ cấu của nó, và không thể chỉ giới hạn riêng cho những hoạt động trong nhà thờ hoặc giáo xứ.

 

TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

Việc Kitô hóa môi trường tùy thuộc phần lớn vào việc chọn lựa ứng viên. Vì thế việc chọn lựa ứng viên là một điều tối quan trọng. Tiêu chuẩn chọn lựa phải luôn luôn là sự ảnh hưởng của ứng viên như men trong môi trường và hoàn cảnh của họ.

Khóa Ba Ngày Cursillo được dành cho mọi tầng lớp trong xã hội. Sự đa dạng về các thành phần tham dự là một lý do thành công của Phong Trào Cursillo. Nam hoặc nữ đều được chọn lựa trên cùng một tiêu chuẩn, sự trưởng thành được coi là chủ yếu. Mọi ứng viên được chọn theo một tiêu chuẩn bình đẳng ngõ hầu mọi tài năng của họ có thể được dùng để đạt tới mục đích của Phong Trào. Người trẻ có tiềm năng lớn lao như là những tác nhân thay đổi trong hiện tại cũng như tương lai. Qua sự nhiệt tình tự nhiên của họ, không bị ràng buộc nhiều và giới trẻ thường có một vị trí tốt mang lại chiều kích anh hùng tính cho chính Kitô giáo.

“Khóa Cursillo luôn luôn cố gắng để đạt tới tính đa dạng, cả trong đội ngũ lãnh đạo cũng như những người đang tham dự Khóa Cursillo. Tính đa dạng này là kết qủa hợp lý trong chủ đích trực tiếp của Phong Trào, là sống những gì là nền tảng của người Kitô hữu - một ơn gọi chung cho tất cả mọi người. Mọi người được kêu gọi sát nhập vào cộng đồng Giáo Hội hiệp nhất. (TTCB #304)

Chúng ta không nên chia Cursillo thành những nhóm khác nhau, như là học sinh và thầy giáo, quân đội, người lao động v.v. Tính đa dạng của Cursillo nói lên sự hợp nhất của Giáo Hội.”

Vì Cursillo tìm cách giúp con người sống những gì là nền tảng để trở thành một Kitô hữu đích thực, nên những người lãnh đạo Cursillo phải chăm sóc cho từng cá nhân, không để họ ở ngoài cộng đồng. Chính nhờ những cộng đồng này mà người cursillista có thể phát triển tình yêu Kitô hữu và sự hoàn thiện. Do đó mỗi Khóa nên có đủ số ứng viên từ mỗi nhóm, các cộng đồng hoặc môi trường hiện hữu tự nhiên.

 

MỤC ĐÍCH CỦA SỰ CHỌN LỰA

Mục đích sẽ luôn luôn là mang lại cho Kitô giáo một xương sống vững mạnh bất cứ ở đâu có thể, bằng cuộc sống hàng ngày và sống đời tự hiến.

Để biết chắc chắn những ai có thể là cột sống Kitô giáo nơi một thành phố, một nhóm hoặc một môi trường, điều cần thiết là xác định được những người đã thật sự tạo một quan niệm sống ảnh hưởng và có uy tín”.

Những người này không nhất thiết phải là những người chiếm các vị trí cao nhất, hoặc những người được đặt ở địa vị tốt hơn. Họ là những người có tính quyết định, ý kiến của họ có trọng lượng và các hoạt động của họ gây ảnh hưởng trong môi trường của họ.

Eduardo Bonnin đã nói rằng, Cursillo ® được tạo ra để thu hút những người xa cách:

"Khi Tin Mừng, sức mạnh tiềm tàng cùng sự hiệu quả uy dũng của của nó tuôn đổ, nó sẽ ảnh hưởng và xuất hiện  tính chân thực của con người ở nơi nó chiếm ngự, nó thúc đẩy, làm phấn khởi và định hướng tới  sự viên mãn nhất. Và điều này xảy ra không cần dính dáng đến những tác nhân thay đổi, và không cần những kế hoạch được vẽ ra bởi người khác, những người có ý muốn xây dựng cấu trúc Kitô giáo, ở nơi mà danh hiệu Kitô hữu có thể dễ dàng có được nhưng không dễ có trong tinh thần và trong sự thật"

Điều cần thiết là phải nghiên cứu các môi trường, các nhóm bao gồm cả họ trong đó, để sắp xếp và nhận ra những nhân vật chính của nhóm hoặc môi trường đó. Khi đời sống của những người lãnh đạo tự nhiên này đặt tâm điểm vào Đức Kitô thì những người kính trong họ, coi họ như như những người lãnh đạo sẽ bị đẩy tới việc tự kiểm đời sống của chính họ trong ánh sáng tình yêu của Đức Kitô và hồng ân Thập Tự của Ngài.

Lưu ý: Trong một vài môi trường có thể có nhiều cấp hoặc nhiều nhóm tự cách ly hoặc biệt lập vì hoàn cảnh. Thỉnh thoảng họ có dịp đối thoại với nhau trong những trường hợp thật cần thiết cho một nhiệm vụ nào đó. Trong trường hợp này, chúng ta nên tìm những nhóm nào có ảnh hưởng lớn nhất. Trong nhóm này, chúng ta tìm kiếm những cá nhân được mọi người nghe theo và tư cách của họ được kính trọng. Những cá nhân này thường trổi vượt về ý thức trách nhiệm cũng như khả năng thu hút con người.

Khi quyết định để tận dụng và sống Cursillo, người ta phải nhớ rằng những người này, trong những thứ khác, họ cần có khả năng:

 • Mở lòng để nhận thức và hiểu sứ điệp Phúc Âm;
 • Cam kết yêu Thiên Chúa, yêu chính mình, và yêu tha nhân;
 • Khám phá ra năng khiếu và tiềm lực của họ với một cái nhìn hướng tới phục vụ cộng đồng;
 • Ở trong tình trạng trong sạch hoặc có thể trở nên trong sạch; có khả năng sống trong ân sủng (bằng phương tiện tiếp nhận các Bí Tích)
 • Một thái độ tăng tiến sự hoán cải.

Qua những điểm nêu trên, chúng ta sẽ nhìn ra những người nên tham dự, những người có thể tham dự và những người không nên tham dự Khóa Cursillo ®.

 

NHỮNG NGƯỜI NÊN DỰ KHÓA

Những người nên dự Khóa Cursillo là những người thật sự có khả năng trở nên cột sống trong môi trường của họ. Họ là những người mà ý kiến của họ xem ra có "giá trị", họ có quan điểm "chuyển biến", họ là những người không sử dụng quyền lực, nhưng có thể làm những điều siêu việt và họ là những người có ảnh hưởng. Như đã đề cập, những người này cũng cần phải có nhân cách, sự trưởng thành, tính cách mạnh mẽ và khiêm nhường. Những người sống chiều theo xác thịt và những người thiếu cá tính mạnh mẽ, hoặc "cứng đầu" và không có khả năng khiêm tốn, thì không thể là cột sống.

Tiêu chuẩn để chọn lựa sẽ luôn luôn là tính hữu hiệu mà họ cần có là cột sống cho Kitô giáo.

Để tìm ra những người tốt nhất cho các cơ cấu Kitô giáo nơi các môi trường, chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người rồi cố tìm kiếm để khám phá ra những khả năng của họ.

Điều quan trọng hơn nữa là sự cố vấn của vị Linh Hướng và sự giúp đỡ của anh chị em trong Hội Nhóm cùng tham gia công tác này. Vì Khóa Cursillo, chúng ta phải tìm cho bằng được:

 • Những người có những cá tính vững mạnh và tự chủ, họ có thể tự quyết định và hăng hái, trưởng thành, tự do và có tinh thần trách nhiệm.
 • Những người tỏ ra là cột sống, lãnh đạo, khởi xướng và là một người năng động.
 • Những người quan tâm về tình trạng xã hội hiện tại.
 • Những người có khả năng và lòng ước muốn sống với cộng đồng và cho cộng đồng với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô.

 

NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ DỰ KHÓA

Những người ở trong tình trạng trong sáng hoặc có thể trở nên trong sáng, đó là, những người đang hoặc có thể ở vị thế lãnh nhận các bí tích của Giáo Hội Công Giáo.

Mọi người Công giáo bình thường đều có thể tham dự Khóa vì Khóa Cursillo® sẽ chuyển động những thói quen hàng ngày của họ, nhờ đó họ có thể nhận thức ra tình trạng hiện hữu của họ. Thêm vào đó, Hội Nhóm cũng giúp và thúc đẩy họ nữa. Khi nhận ra thực tế này, chúng ta phải đề phòng việc có quá nhiều cá nhân ở trong tình trạng này chiếm đa số thành phần ứng viên trong Khóa Cuối Tuần.

Nên nhớ rằng Chúa có cách của Ngài, và vào thời điểm những cá nhân mà chúng ta nghĩ là họ không thích hợp cho Khóa Cursillo®, được chuyển thành cột sống sau khi họ trải nghiệm qua cuộc gặp gỡ với chính mình, với Chúa Kitô và với những người khác, thì khi đó nhân cách của họ được nâng lên nhờ vào Ơn Sủng Chúa.

 

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ DỰ KHÓA

 • Những người có vấn đề tâm lý hay cảm xúc.
 • Những người ở trong tình trạng bất thường do bệnh tật hoặc ngược lại.
 • Những người mất phương hướng đời sống đạo đức, như vậy họ khó có khả năng hiểu các sứ điệp cũng như sự sinh động của Khóa Cursillo®;
 • Những người vì hoàn cảnh không thể lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, bởi vì cuộc sống của họ trái với đời sống ân sủng, và Cursillo® được đặt trọng tâm vào Thánh Thể, nơi cho ta cảm nghiệm về đời sống của Ân Sủng.

Trong trường hợp có những ứng viên thuộc các giáo phái khác, chúng ta phải theo sự hướng dẫn của Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia.

Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia không cho phép những người không Công Giáo tham gia sinh hoạt Cursillo Công Giáo, nhưng khuyến khích họ tham gia vào các chương trình canh tân khác kể cả việc có Khóa Cursillo thuộc giáo phái riêng của họ.

Người không Công giáo có thể được truyền đạo bằng cách chúng ta dẫn họ vào một số chương trình khác mà qua đó Chúa Kitô có thể chuyển đổi họ. Điều quan trọng ở đây là chúng ta giúp những người đã được biến đổi bởi Chúa Kitô để họ trở thành hoạt lực trong công tác đem môi trường của họ về với Ngài, không nhất thiết phải mang họ tới Khóa cuối tuần.

 

VIỆC CHUẨN BỊ ỨNG VIÊN

Điều cần thiết tuyệt đối là chuẩn bị ứng viên với một cái nhìn hướng về Hậu Cursillo. Không có việc nào chuẩn bị tốt và thu hút đối với các ứng viên hơn là những thực chứng cá nhân mà nó nói lên tính xác thực trong đời sống Ngày Thứ Tư của chúng ta, "Kìa hãy xem họ yêu thương nhau như thế nào." Việc chuẩn bị như vậy phải được thực hiện bằng phương tiện tình bạn chân thành thông qua tiếp xúc cá nhân. Qua phương tiện tình bạn đã được hình thành, chúng ta có thể nhận ra:

 • Nhân cách của họ. Con người có nhiều tính cách hơn là những gì chúng ta có thể bắt gặp hoặc thấu hiểu, nhưng bằng phương tiện tình bạn chân thật, chúng ta sẽ có thể nhìn ra:
 • Khả năng kinh ngạc của họ - để họ nhìn mọi thứ dưới một nhãn quan mới; luôn luôn thao thức v.v.
 • Khả năng nhận thức - để họ có thể thuyết phục người khác cũng như biết tin dựa vào thực tại của sự thật và Chân Lý.
 • Khả năng quyết định - để quyết tâm thực hiện những gì thực sự có thể có lợi cho họ.
 • Khả năng nhận định - để gia tăng và để sử dụng khả năng của họ với "Palanca" nhận biết cơ hội và sự hiệu quả.
 • Hoàn cảnh của ứng viên - hôm nay cũng như mãi mãi, cần xác định nếu một người đang sống trong ơn thánh, hoặc nếu tình trạng tinh thần của họ cho phép họ đạt được sự hoà giải thì ở đây thực sự chúng ta nên xem xét đến việc chuẩn bị cho họ. Đây là việc quan trọng đề làm tất cả mọi thứ cần thiết nhằm giúp họ thay đổi tình huống để tiến tới sự hòa giải hầu họ có thể tham dự Khóa Cursillo ®.

Mục đích của Khóa Cursillo 3 - Ngày 'không phải là: để truyền thụ giáo lý (một lớp học vào ngày Chúa Nhật)..., không phải là nơi chuẩn bị để lãnh nhận các bí tích; không phải là nơi giúp khắc phục những vấn nạn hôn nhân; và cũng không phải là nơi để chữa lành những tật bệnh về tinh thần, tâm lý, nghiện ngập hoặc ốm đau v.v.

Công tác chuẩn bị cần được hoàn thành trong suốt giai đoạn Tiền Cursillo. Một khi tình trạng của ứng viên được giải quyết và họ sẵn lòng để thay đổi, thì dù bất cứ họ ở trong hoàn cảnh nào, họ đều có thể sẵn sàng tham dự một Khóa Cursillo ®, và rồi, sau đó họ cần hoàn tất thủ tục ghi danh để có thể sống trải nghiệm trong Khóa Cursillo ®.

 • Khuynh hướng của ứng viên – sự bất an của họ về những vấn đề đang ảnh hưởng đến môi trường và thế giới nói chung.
  1. Các ứng viên phải ước ao thăng tiến để trở nên những con người và những Kitô hữu hoàn hảo.
  2. Họ cần phải có một thái độ: rộng mở đón nhận sự thật, tình bằng hữu, và sẵn sàng thay đổi toàn diện - một metanoia - (sẵn sàng để hoán cải).
  3. Họ cần hiểu rõ rằng họ sẽ không tham dự một khóa học chỉ bao gồm phần lý thuyết, nhưng một Khóa Cursillo® về:
   • đời sống,
   • con người
   • Giáo Hội,
   • Một cộng đồng cụ thể và hữu hình
  4. Các ứng viên cần phải có một sự háo hức ơn cứu rỗi, và hy vọng gặp Đấng Cứu Rỗi của họ.
  5. Chúng ta phải làm thức dậy khả năng của ứng viên để họ nhận ra các dấu chỉ thời đại, một thái độ cần thiết cho bất cứ ai trong cuộc hành trình với Giáo Hội nơi trần thế.

Điều thiết yếu của việc chuẩn bị là giúp các ứng viên hưởng được lợi ích từ kinh nghiệm của Khóa Cursillo ®, cùng những phúc lợi lớn lao qua những phương tiện dưỡng nuôi sự kiên trì được cung cấp ở giai đoạn Hậu Cursillo là Hội Nhóm và Ultreya.

 

KHI TÌNH BẠN ĐƯỢC THIẾT LẬP VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Giải thích cho các ứng viên tiềm năng lý do về Khóa Khóa Cursillo ® như thế nào để họ trở nên say mê nó. Những người quan tâm đến việc muốn trở nên người hoàn hảo hơn thì nên tham dự Khóa, điều cần thiết là họ nhìn ra Phong trào Cursillo ® là một phương tiện đáp ứng những ước vọng của họ. Nhờ vậy, họ sẽ mong muốn trở thành người Cursillistas trước khi tham dự Khóa.

Nếu họ không thích trở nên người hoàn hảo hơn hoặc thánh thiện hơn, thì tốt hơn họ không nên đi dự Khóa Cursillo. Nếu họ không có khát vọng hay quan tâm đến Chân Lý (thường biểu hiện bằng nỗi khát khao sự tốt lành hoặc một vài khía cạnh của nó như: công lý, tự do v.v.) Tốt hơn là những người này không nên dự Khóa. Thành thật mà nói, bất cứ ai không có vấn đề thì họ không cần có giải pháp.

Nếu họ có những quan tâm này, hãy chỉ cho họ Cursillo là giải pháp cho những vấn đề của họ. Một khi người ta nhận thức được nhu cầu của họ về đời sống sâu xa trong Đức Kitô, và trong việc phục vụ Ngài và tha nhân, thì giúp họ nhìn ra rằng Cursillo sẽ cho những phương tiện để hoàn thành điều này.

 

AI LO VIỆC CHUẨN BỊ

Trường Lãnh Đạo chịu trách nhiện việc chuẩn bị cho các ứng viên. Tiền Cursillo, tốt nhất, nên được thực hiện như một hoạt động tông đồ của một cộng đồng sống động (Hội Nhóm hoặc Ultreya). Thông thường, việc chuẩn bị được thực hiện bởi người bảo trợ thông qua các phương pháp hành động: làm bạn, là bạn và mang bạn đến với Chúa Kitô hay để có mối quan hệ tốt hơn với Chúa Kitô.

 

SỰ CHUẨN BỊ TRONG CỘNG ĐỒNG

Để đạt được các mục tiêu của Cursillo ®, là để tạo cột sống hoặc làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường, việc đầu tiên là chúng ta phải có cảm giác chính mình là một phần của Nhiệm Thể Chúa Kitô và sống như là một Giáo Hội. Khi đời sống được sống theo đường lối cụ thể, trong một thời điểm cụ thể, người ta chỉ có thể có cảm giác Giáo Hội trong một công đồng. Vì vậy, cách tốt nhất là giúp các ứng viên tiếp xúc với cộng đồng trước khi họ tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nên có một cộng đồng sẵn sàng cho các tân Cursillistas, để khi họ trở về sau Khóa cuối tuần họ có thể tìm thấy một bầu khí thúc đẩy sự kiên trì của họ.

 

NHÓM HOẶC CÁ NHÂN BẢO TRỢ PHẢI:

 • Ít nhất là những người bảo trợ cần phải biết đại cương về mục đích của Phong Trào.
 • Đã đọc và đồng ý với những điều hướng dẫn trong Cẩm Nang Người Bảo Trợ.
 • Hiểu biết về ứng viên càng rõ càng tốt và cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Nói với Chúa về ứng viên trước khi nói với ứng viên về Chúa.
 • Cho một đời sống chứng nhân Kitô hữu đích thực. Đó là những người bảo trợ đang sống với sứ điệp đã nhận lãnh trong Khóa Cursillo.
 • Cung cấp cho ứng viên càng nhiều kiến thức về Phong Trào càng tốt. Mỗi ứng viên cần được người hoặc nhóm bảo trợ cung cấp tập sách: Tìm Hiểu Về Phong Trào Cursillo.
 • Gây lòng khao khát Thiên Chúa và làm nó tăng trưởng.
 • Khuyến khích một thái độ hoán cải.
 • Lãnh nhận trách nhiệm về sự kiên trì của ứng viên cho tới khi họ hoàn toàn hội nhập vào một cộng đồng Kitô hữu của chính họ.
 • Người bảo trợ phải giúp Văn Phòng Điều Hành có tất cả dữ kiện về tư cách và khuynh hướng của người ứng viên.

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA CURSILLO

Tốt nhất để lên lịch trình Khóa là khi có đủ số ứng viên đã được lựa chọn, và khi có sự đảm bảo rằng những người tham gia sẽ được hỗ trợ trong Hậu Cursillo.

Ban Điều Hành phê duyệt hoặc chỉ định đội ngũ trợ tá. Mỗi người sẽ đóng góp uy tín cá nhân và sự chuẩn bị của mình. Rõ ràng, không phải tất cả có thể làm được mọi thứ, nhưng mọi người cùng có thể làm được điều gì đó: quy hoạch về Palanca, chuẩn bị vật liệu, thiết lập phòng ốc nơi tổ chức Khóa Cursillo®, vật tư cần thiết, vv. Điều thiết yếu là đội ngũ trợ tá phải sống trong bầu không khí của Hội Nhóm bởi họ là một mẫu gương về "Kitô giáo."

 

NHỮNG KHÓA CURSLLO HỖN HỢP

Từ khi chịu trách nhiệm hướng dẫn, điều hành và phát triển Phong Trào Cursillo, Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia đã được yêu cầu cân nhắc trong việc xác nhận lại truyền thống tách biệt giữa nam và nữ trong Khóa Cuối Tuần.

Phong Trào Cursillo không phủ nhận những ưu điểm của những chương trình có mục tiêu cải tiến mối liên hệ giữa vợ chồng, Tuy nhiên, Phong Trào Cursillo cũng muốn nhắc nhở mọi người rằng phương pháp đặc biệt của Cursillo chủ yếu nhắm đến con người trong tư cách cá nhân.

Triết lý của Cursillo thật ra rất đơn giản: Giúp cho mỗi cá nhân tìm gặp chính họ, gặp Chúa Kitô và gặp gỡ tha nhân, đồng thời thiết lập một mối liên hệ liên tục với Thiên Chúa trong Giáo Hội của Người, và một giải pháp cho mọi vấn nạn sẽ bắt đầu. Phương Pháp và Mục Ðích của Phong Trào Cursillo không tìm cách giải quyết trực tiếp những vấn đề của giáo Hội, của xã hội, hay của cá nhân, nhưng những vấn đề này sẽ được giải quyết bằng việc sống đời sống ý thức, tăng tiến trong ân sủng với tha nhân.

Kỹ thuật của Khóa kinh nghiệm Cursillo, ngoài phương diện liên quan đến các Bí Tích, thì nó được khai triển trên cơ sở "giống nhau" (chẳng hạn như nguyên tắc "nam với nam" và "nữ với nữ"), cùng việc bày tỏ kinh nghiệm cá nhân của từng người và như thế, đưa ra lời mời gọi để thi hành và trở nên giống như vậy.

Mặc dầu phương pháp, tài liệu, kỹ thuật, cách điều hành cũng như kết quả của các Khóa Ba Ngày dành cho phái nam và nữ đều giống nhau, nhưng những ứng dụng trong thực tế và cách đáp trả của người nam và nữ luôn luôn khác nhau, bởi do sự khác biệt về phái tính.

Việc tổ chức Khóa Ba Ngày riêng cho nam và riêng cho nữ là để tránh những chia trí về phái tính, nhất là những cặp vợ chồng quá lo âu đến ảnh hưởng tức thời của Khóa Cursillo trên chính mối liên hệ giữa họ nếu họ cùng sống trong một khóa.

Có thể có những người tham dự khóa mà chỉ quan tâm đến những mối ưu tư cá nhân, và chỉ chú trọng đến giải pháp riêng cho cá nhân mình. Và rất có thể có những cặp vợ chồng tham dự Khóa 3 Ngày chỉ quan tâm đến những vấn đề của vợ chồng hay gia đình của họ, do đó họ sẽ lãnh đạm và có thể không muốn hội nhập vào cộng đồng của Khóa Cursillo.

Trong Khóa 3 Ngày, ngoại trừ một phần nói về Bí tích Hôn Phối trong rollo Các Nhiệm Tích, không có phần nào khác hay rollo nào đề cập đến Hôn nhân hay những liên hệ về hôn nhân. Có điều là những chia sẻ chứng nhân của những rollista giáo dân về những cảm nghiệm cá nhân với người phối ngẫu khi dẫn chứng trong bài nói cũng đủ giúp mở ra những chân trời mới về đời sống hôn nhân.

Phong Trào Thăng Tiến Hôn Nhân (Marriage Encouter) nguyên được phát sinh từ Phong trào Cursillo ở Tây Ban Nha cũng chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cần chú trọng hơn về mối liên hệ trong đời sống hôn nhân. Cursillo căn bản là chú trọng nhiều hơn đến cá nhân của từng người, và nhu cầu để sống những điều nền tảng để trở thành Kitô Hữu.

Nếu những người dự khóa và trợ tá trộn lẫn giới tính và có ý định làm chứng nhân chia sẻ những kinh nghiệm riêng về mối liên hệ hôn nhân thì Khóa Cursillo sẽ nghiêng về hôn nhân gia đình và rồi những thực chứng cũng sẽ hướng về đời sống gia đình, trong khi những bài rollos trong khóa lại nhằm trình bày những gì là cơ bản để trỏ nên Kitô hữu trong các môi trường. Những bài nói trong khóa giúp người dự khóa thấy được trách nhiệm của người Kitô hữu và nghĩa vụ của Bí Tích Rửa tội; hôn nhân không phải là nghĩa vụ của tất cả những ngưòi đã chịu Phép Rửa, hôn nhân không phải là phần thiết yếu của việc sống những gì là nền tảng để trở nên Kitô hữu. Hôn nhân là một ơn gọi, không phải là một tác vụ.

Về lãnh vực liên hệ vợ chồng trong hôn nhân, Khóa 3 Ngày không cung cấp bất kỳ một sự giúp đỡ, sự chỉ đạo cụ thể nào và chẳng nên có điều đó. Phong Trào chỉ chú trọng đến từng cá nhân, đến mối liên hệ giữa người đó với Thiên Chúa, và qua đó đem lòng “yêu tha nhân”. Ðối với những người có đời sống lứa đôi, Khóa Cursillo là một lời mời gọi để xem lại mối tương quan của mình với người phối ngẫu. Ðiều này sẽ được thực hiện trong thời gian sau khóa Ba Ngày. Còn trong thời gian Khóa Ba Ngày, truyền thống phân chia nam nữ riêng là để giúp cho người dự khóa có cơ hội tìm kiếm và tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa, và với những người có cùng ý hướng để giúp đảm bảo một sự đáp ứng cơ bản và tự nhiên.

Chúng ta phải tôn trọng, cởi mở hoàn toàn về tự do cá nhân. Sự tự do trong bối cảnh một Khóa riêng biệt đem lại những phản ứng tự nhiên và sâu xa mà không phải e dè, kìm hãm vì sự ràng buộc và trách nhiệm nhạy cảm bởi sự hiện diện của người phối ngẫu (hoặc một sự e dè ở mức độ nhẹ hơn nếu có sự hiện diện của người khác phái) Do đó, điều cần nhấn mạnh là chính cá nhân người dự khóa, mối liên hệ của người ấy với Thiên Chúa, và lời mời gọi họ nhận lãnh sứ mệnh tông đồ giáo dân trong Giáo Hội.

Việc phân chia nam và nữ chỉ áp dụng trong Khóa 3 Ngày. Trong các sinh hoạt khác, đặc biệt là sinh hoạt trong các khóa hội thảo (workshop), cần mời các cursillista cả nam lẫn nữ, vì họ cần chia sẻ với nhau đời sống và kinh nghiệm của người Kitô hữu, chứ không phải là những đáp ứng cơ bản cá nhân theo sự đòi hỏi của khóa Ba Ngày.

 

NHỮNG ÐIỀU CẦN BIẾT KHI BẢO TRỢ NHỮNG NGƯỜI CÓ GIA ÐÌNH

Trước khi bảo trợ một cá nhân, người bảo trợ phải xác định được người mình bảo trợ còn độc thân hay đã có gia đình. Nếu họ còn độc thân, thì tiến trình bảo trợ có thể theo sự hướng dẫn trong cuốn Người Bảo Trợ. Nếu người được bảo trợ đã có gia đình thì có những bước đích xác phải được tuân theo trước khi người bảo trợ có thể hoàn tất những phần còn lại của mình. Văn Phòng Trung Ương Quốc Gia đã có những bản tu chính vào tháng 7 năm 1993 liên hệ đến việc dự Khóa Cursillo của những người có gia đình như sau:

CẶP VỢ CHỒNG

 Mục đích của Phong Trào Cursillo là Phúc Âm hóa các môi trường qua những người lãnh đạo tự nhiên thuộc những môi trường này. Vì thế cần chú trọng đến những trạng huống xã hội mà chúng ta sống trong đó. Chúng ta sẽ gặp những trường hợp có những cặp vợ chồng mà người phối ngẫu không phải là người Công Giáo hoặc người phối ngẫu của người lãnh đạo tự nhiên không muốn tham dự Khóa Cursillo. Ðó là lý do có Bản Hướng Dẫn này.

HƯỚNG DẪN TRONG VIỆC CHỌN NHỮNG NGƯỜI CÓ GIA ÐÌNH

 Khi tuyển chọn một người đi dự Khóa Cursillo, người nam hay người nữ, cần phải xác định được người đó đang trong tình trạng độc thân hay đã có gia đình trước khi chuẩn bị cho họ. Mặc dầu Khóa Cursillo là sự sống thuộc về cá nhân nhưng đời sống tinh thần của một cặp vợ chồng trước và sau Khóa Ba Ngày phải được xem xét kỹ lưỡng. Phong Trào Cursillo rất coi trọng Bí Tích Hôn Phối, vì thế nếu một người tham dự Khóa Cursillo mà người kia không dự có thể tạo ra những ảnh hưởng có hại trên Bí Tích Hôn Phối của họ. Và như thế chúng ta có thể đề nghị với họ một vài thể thức canh tân tinh thần đặc biệt khác.

 Một khi biết người đó có gia đình, chúng ta cần phải xác định cả hai có thể được chọn hoặc cả hai đều muốn tham dự Khóa hay không. Có những trường hợp hai người cùng muốn tham dự nhưng một người không đủ điều kiện (xin xem mục: Những người không nên dự Khóa Cursillo - đã đề cập ở đầu chương) hoặc có những trường hợp một người không muốn tham gia Phong Trào thì chúng ta phải theo những bước sau đây:

 1. Mời họ (cả hai người) tới gặp Linh Hướng của Phong Trào, một thành viên của Ban Ðiều Hành và/hoặc một người lãnh đạo đang sinh hoạt trong Trường Lãnh Ðạo.
 2. Trong cuộc gặp gỡ này, nên giải thích thật đầy đủ về mục đích và phương pháp của Phong Trào.
 3. Giải thích trọn vẹn về những gì đòi buộc nơi những người tham dự Khóa Ba Ngày.
 4. Quan trọng nhất là giải thích về những đòi buộc trong thời Hậu Cursillo (Hội Nhóm và Ultreya)
 5. Nếu cả hai người cùng đồng ý để một người tham dự Khóa Cursillo mà người kia không thì cũng không xẩy ra ảnh hưởng tai hại nào cho Bí Tích Hôn Nhân của họ và rồi người muốn tham dự Khóa sẽ được phép để chuẩn bị.

Trong trường hợp cả hai người được chọn và cả hai cùng đồng ý tham dự Khóa thì cả hai nên được chuẩn bị cùng một lúc và vấn đề người này dự Khóa trước người kia thì không quan trọng.

Việc cả hai vợ chồng gặp gỡ Linh Hướng, một thành viên của Ban Ðiều Hành hoặc một người lãnh đạo trong Trường Lãnh Ðạo chỉ là để bổ túc cho công việc cần được hoàn thành nơi người bảo trợ, sự gặp gỡ này không thay thế vai trò của người bảo trợ.

Một điều cần phải biết: những người không công giáo thì không được chọn để tham dự Khóa Cursillo của người Công Giáo - cho dù chồng hoặc vợ là người Công Giáo.

 

(Theo Chương 9 - Sách Cẩm nang Lãnh đạo)


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com