Tìm hiểu PT

Chùm hoa HỎI - ĐÁP

 

1- Chúng tôi là ai?

2- Mục đích PT Cursillo là gì?

3- Khóa 3N Cursillo diễn biến ra sao? Mục đích của K3N?

4- Người Cursillista sau khóa 3N Cursillo sẽ làm gì?

5- Hội Nhóm Cursillo là gì?

6- Ultreya là gì?

7- Ai có thể đi Khóa 3N Cursillo?

8- Làm sao ghi tên tham dự Khóa Cursillo?

9- Vai trò người Bảo Trợ là gì? 

10- Phí tham dự một Khóa 3N Cursillo là bao nhiêu?

11- Palanca là gì?

12- Chữ  De Colores có nghĩa gì và phát xuất từ đâu?

13- Trường Lãnh Đạo là gì? Những ai có thể tham gia TLĐ?

14- Cursillo có phải là một Hiệp Hội như bao nhiêu hội đoàn CG khác không?

15- Khóa Cursillo được tổ chức tại đâu và làm sao tham dự?

16- Chữ Cursillo có nghĩa là gì? Bổn mạng của PT là gì? Tại Sao?

17- Logo Cursillo có ý nghĩa gì?

17Bis - Thánh Bổn mạng của PT Cursillo  ?

18- Tôi có được tham dự K3N nếu không thể sắp xếp tham dự trọn vẹn 3 ngày không ?

19- Số giới hạn TDV là bao nhiêu?

20- Một Giáo Dân có thể nói một bài Rollo của Linh Hướng không?

21- Một Linh Mục nói Rollo có phải là một Cursillista không?

22- Tuổi nào có thể tham dự K3N Cursillo?

23- Có bao nhiêu Cursillista trên thế giới?

 

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com