Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ BA MƯƠI MỐT

 

 

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ Đức Bà lễ các Đẳng Linh hồn lúc 5g30

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm lễ các Đẳng Linh hồn

 

 

 

Buổi tối:

Giờ kinh cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn với Gx Nam Thái lúc 19g00


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com