Palanca

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ-RÔ NGUYỄN NGỌC THÀNH #11 ĐÃ VỀ NHÀ CHA 15/01/2023

Trong niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh, Phong trào Cursillo Sài Gòn xin kính báo:

 

Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN NGỌC THÀNH #11,

đã kết thúc cuộc hành trình Ngày thứ Tư để về nhà Cha vào lúc 22g20 ngày 15/01/2023,

hưởng thọ 71 tuổi.

 

 

Kính xin quý cha LH, quý Tu sĩ cùng ACE Cursillista hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô được sớm vui hưởng Ngày thứ Năm trong Nước Chúa.

Ông Phê-rô đã một tay nắm Chúa, một tay nắm tay anh chị em trong cuộc hành trình Ngày thứ Tư, giờ đây, Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giê-su cầm tay dẫn đưa ông vào hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

Ban Điều hành cùng toàn thể anh chị em Cursillista Phong trào Cursillo Sài Gòn vô cùng nhớ thương ông Phê-rô và xin chia sẻ cùng tang quyến trước sự ra đi của ông Phê-rô.

 

R.I.P

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com