Sống Lời Chúa - Chúa nhật 22 Thường niên Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (28/8/2022)

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG VÀ VÔ VỊ LỠI

[Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tội con người dễ phạm nhất là tội kiêu ngạo tức tự cao tự đại. Một khi đã tự cao tự đại thì điều tất yếu sẽ xẩy ra là coi khinh người khác. Thường tội kiêu ngạo chỉ xẩy ra trong cõi lòng sâu kín nhưng nhiều khi lại được che đậy bằng những lời khiêm tốn lạ thường, khiến nhiều người bị lừa.

Nhưng Thiên Chúa thì không thể bị lừa, vì Người thấu suốt cõi lòng và tâm tư thầm kín của con người. Thái độ làm Thiên Chúa vui lòng nơi con cái Người là thái độ khiêm nhường tự hạ và vô vị lợi. Chẳng những khiêm nhường tự hạ và vô vị lợi trước mặt Thiên Chúa mà còn khiêm nhường tự hạ và vô vị lợi trong cách sống với tha nhân nữa!

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29): "Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa" Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,18-19.22-24a): "Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống" Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14) : "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên" Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại"

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh.

3.1.1 Bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29) là một trích đoạn của Sách Huấn Ca. Đó là lời khuyên nhủ của các bậc cha mẹ đạo đức dành cho con cái về cách sống đẹp lòng Thiên Chúa: “Hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.” 

Nhờ đoạn Sách Huấn Ca trên (3,17-18.20.28-29) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng yêu quý những con người khiêm tốn và tôn vinh những kẻ tự hạ. Vì những người khiêm tốn và tự hạ là những người sống đúng với giá trị thật của mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời.   

3.1.2 Bài đọc (Dt 12,18-19.22-24) là những lời giãi bày chí lý của Thánh Phao-lô nhằm giúp các tín hữu Do-thái thấu hiểu về đại hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ qua Bí Tích Thanh Tẩy. Bí Tích đưa người tín hữu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem là triều đình của Thiên Chúa trên trời.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái trên (12,18-19.22-24) chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng cao cả khôn lường và quảng đại vô song. Thiên Chúa yêu thương loài người không sao kể hết! Điều Thiên Chúa mong đợi ở chúng ta là lòng biết ơn và khiêm hạ!

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14) kể lại một trong những lần Chúa Giê-su đi ăn cơm khách tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu. Nhóm Pha-ri-sêu là một giai cấp có nhiều đặc quyền, được “ăn trên ngồi trốc” trong xã hội Do-thái thời bấy giờ. Chính vì thế mà Lu-ca mới chủ ý làm nổi bật thái độ kẻ cả của những người cùng được mời dự tiệc với Chúa Giê-su. Họ chỉ quan tâm đến việc dòm ngó, phán xét và bắt bẻ Chúa Giê-su thôi. Nhưng Chúa Giê-su cũng chẳng vừa: Người tấn công những người đồng bàn bằng cách cho họ một bài học khiêm nhường và đáp lại lòng “tốt” của chủ nhà bằng một bài học khác, bài học vô vị lợi và quảng đại trong cuộc sống.

Nhờ Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (14,1.7-14) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng rất thẳng thắn, không sợ mất lòng những người xung quanh và mạnh dạn tấn công vào chốn thâm sâu nhất của tâm hồn con người để giúp những người Pha-si-sêu nói chung và ông chủ nhà nói riêng, khỏi căn bệnh sống giả nhân giả nghĩa và vị kỷ, để chọn một lối sống khiêm nhương, tự hạ và vô vị lợi làm đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi đích thực cho cuộc đời của họ.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa.

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" và

- “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Nghìn Trùng nhưng chỉ yêu thích những tâm hồn đơn sơ, chất phác và chân thực; Vì những người đơn sơ, chất phác  và chân thực sẽ có thái độ khiêm nhường và tự hạ và vì những người đơn sơ, chất phác và chân thực sẽ sống quảng đại và cho đi (cách vô vị lợi)!

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Mỗi người có thể chọn một trong hai trong hai hoặc cả hai sứ điệp của Lời Chúa mà đem ra thực hành trong tuần này:

(1o) Sống khiêm nhường và tự hạ trong suy nghĩ, lời nói và hành động: Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp. Tại sao tôi lại kiêu căng, tự phụ mà không sống khiêm nhường tự hạ làm đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho bản than mình?                    

(2o) Sống vô vị lợi và quảng đại với tha nhân trong đời sống gia đình và xã hội:  Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp, không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho những người xung quanh nữa! Tại sao tôi lại sống ích kỷ, vụ lợi mà không sống vị tha và quảng đại làm vui lòng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân?                                      

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người đang sống trên mặt địa cầu này, để họ biết dùng trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho mà suy nghĩ và chọn lựa một lối sống thật sự hữu ích và giá trị.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho tất cả các Ki-tô hữu tu sĩ và giáo dân, để mọi thành phần Dân Chúa thể hiện một lối sống khiêm nhường, tự hạ và dễ thương hầu lôi kéo những người xung quanh về với Hội Thánh Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người trong giáo xứ biết sống quảng đại và vô vị lợi với những người thiếu thốn.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người có trọng trách lãnh đạo trong Đạo cũng như ngoài Đời, để các vị ấy biết hạ mình phục vụ con cái và dân chúng của mình.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 24 tháng 8 năm 2022

     Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com