Sống Lời Chúa - Chúa nhật 31 Thường niên Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (30/1o/2022)

“TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA!”

[Kn 11,22-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Xin được mượn lời của nhạc sĩ Phương Anh

“Tình Thuơng của Chúa,

con sẽ ca ngọi Tình Thương của Ngài suốt năm canh dài.

Con sẽ ca ngọi đến muôn muôn đời”

để bước vào Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên Năm C này.

Thiên Chúa của Ki-tô giáo và của toàn thể nhân loại là Thiên Chúa Yêu Thương, đáng được chúc tụng vì “Chúa xót thưong hết mọi người, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu”.

Nhưng càng ngày người ta càng xem thường Thiên Chúa Yêu Thuơng ấy. Con người thời nay, nhất là ở các nước tiên tiến về khoa học kỹ thuật, đối xử với Thiên Chúa chẳng khác gì những đứa trẻ con nhà giầu, được cha mẹ cung cấp mọi tiện nghi cuộc sống, tạo mọi điều kiện để công thành danh toại, nhưng chúng lại không nhận biết công ơn của cha mẹ, thậm chí còn phung phá và làm hỏng các ơn ban của Người nữa.

Mạc khải Thánh Kinh còn cho chúng ta biết là Thiên Chúa còn lên đường tìm kiếm và ra tay cứu vớt những người con sa ngã, lỗi phạm. Các bài Sách Thánh hôm nay mời chúng ta khám phá lại Đấng Thiên Chúa Yêu Thương ấy, để biết cách sống đẹp lòng Người và loan truyền Tình Thương của Người cho hết mọi người.

 

 II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Kn 11,22-12,2): "Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa yêu thương mọi tạo vật" Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì Người đâu có tác tạo nó.

Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn.

Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tx 1,11 - 2,2): “Danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người" Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 19,1-10): "Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất" Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh

3.1.1 Bài đọc 1 (Kn 11,22-12,2) là kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh của dân riêng của Thiên Chúa đã được tác giả Sách Khôn Ngoan đúc kết lại. Thật lạ lùng là trong một thế giới chật hẹp và cục bộ, mà người tin theo Chúa lại có những quan điểm rộng mở và đại đồng như vậy. Nào là “Chúa xót thương hết mọi người - Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra- Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa”, nào là “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.” Hoặc “giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên.”  

Nhờ đoạn của Sách Khôn Ngoan (11,22-12,2) này, chúng ta thấy rõ tấm lòng bao la, quảng đại, yêu thương của Thiên Chúa. Nói đúng hơn, yêu thương là bản chất của Thiên Chúa như Thánh Gio-an đã viết: “Thiên Chúa là Tình Yêu!”

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tx 1,11 - 2,2) là những lời Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca mà Ngài luôn cầu nguyện cho, để - với ơn Thiên Chúa trợ giúp - họ thực thi ơn gọi và làm sáng danh Chúa qua những việc họ được mời thực hiện.

Trong đoạn thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1,11-2,2), chúng ta được biết: Thiên Chúa là Đấng quyền năng và sẵn sàng trợ giúp các tín hữu hết lòng thờ kính và tìm vinh danh Người với tất cả thiện chí và bằng mọi công việc.  

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 19,1-10) là tường thuật độc đáo của Phúc âm Lu-ca về câu truyện Chúa Giê-su đến nhà ông Gia-kêu, một nhân vật nổi tiếng về sự giầu có và về chức vụ quan trọng trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng vì làm nghề thu thuế, ông bị người Do-thái khinh rẻ và bị các người Biệt Phái coi là người tội lỗi. Thế mà Chúa Giê-su đã cư xử với ông một cách trân trọng và yêu thương, đúng như sách Khôn Ngoan đã ghi chép về cách cư xử của Thiên Chúa.

Nhờ đoạn Phúc âm Lc 19,1-10 này chúng ta khám ra Thiên-Chúa-làm-người  là Chúa Giê-su Ki-tô, đã trân quý và cứu vớt người tội lỗi một cách tuyệt vời như thế nào. Chúa đã chủ động tìm đến với ông Gia-kêu bất chấp thành kiến và dư luận xã hội. Chúa đã thay lòng đổi dạ ông, đã giúp ông hoán cải và làm lại cuộc đời, vì ông cũng là con cái Chúa và vì sứ mạng của Con Người là “đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là lời công bố của Chúa Giê-su cũng là câu kết của tường thuật Phúc Âm:

                                  “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng xót thương hết mọi người, nhất là những người yếu đuối, tội lỗi. Chẳng những Thiên Chúa thứ tha cho họ mà còn đến tận nơi để đem ơn giải thoát cho họ (như trường hợp của ông Gia-kêu)

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được chứa đựng trong đoạn sách Khôn ngoan và trong câu truyện của Phúc âm Lu-ca. Nói cách rõ ràng hơn là Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hiểu rõ tấm lòng của Thiên Chúa là Đấng, đã vì yêu thương, mà dựng nên mọi loài, mọi người. Thiên Chúa xót thương mọi người, nhất là những kẻ có tội. Người chỉ mong tội nhân ăn năn hối cải để được thứ tha và ở kề bên Chúa. 

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô. Đó là cứu vớt những gì đã mất, là đến với những con bệnh (hay chiên lạc) về thể lý và nhất là về tâm linh, để cứu chữa và đem về dưới mái nhà Cha.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới được ơn nhận ra Thiên Chúa là Đấng dựng nên vũ trụ vạn vật và yêu thương con người mà quy phục và phụng sự Người.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các Ki-tô hữu, nhất là cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, các Hồng Y, các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế, được ơn hăng say thể hiện tình thương cứu độ của Thiên Chúa, đối với những người bị khinh khi và ruồng bỏ trong xã hội loài người. 

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Chúa Ki-tô mà xót thương những anh chị em yếu đuối, khô khan, tội lỗi trong cộng đoàn.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa thứ tha cho những người gây ra tội và làm khổ người khác trong thế giới hôm nay.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 26 tháng 10 năm 2022

     Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com