Sống Lời Chúa - Chúa nhật 2 Mùa Vọng Năm A

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A (4/12/2022)

HOA QUẢ CỦA LÒNG SÁM HỐI!

[Is 11,1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3,1-12]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón rước Thiên Chúa vào trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người. Cũng có nghĩa là thời gian của sám hối và hoán cải. Nói một cách tích cực thì Mùa Vọng là thời gian sinh hoa kết quả thánh thiện để chứng tỏ lòng ăn năn sám hối. Vì chưng trong tương quan với Thiên Chúa, thì chúng ta cũng giống như dân Ít-ra-en thời I-sai-a hay thời Gio-an Tẩy Giả và thời Thánh Phao-lô là những con người đầy thiếu sót, lỗi phạm và bất trung đối với Thiên Chúa.

Vậy thì mỗi người hãy đặt mình trước mặt Chúa và hãy chăm chú lắng nghe Lời Người để biết mình phải làm gì hầu sinh hoa thơm trái ngọt đẹp lòng Thiên Chúa.

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 11,1-10): "Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó" Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa ấy, thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống, tức thần khôn ngoan và thông suốt, thần chỉ dẫn và sức mạnh, thần hiểu biết và đạo đức, và thần ấy sẽ làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa.

Ngài không xét đoán theo như mắt thấy, cũng không lên án theo điều tai nghe, nhưng Ngài sẽ lấy đức công minh mà xét xử những người nghèo khó, và lấy lòng chính trực mà bênh đỡ kẻ hiền lành trong xứ sở. Ngài sẽ dùng lời như gậy đánh người áp chế, và sẽ dùng tiếng nói giết chết kẻ hung ác. Ngài lấy đức công bình làm dây thắt lưng, và lấy sự trung tín làm đai lưng.

Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau; con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò (cái ) và gấu (cái ) sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau; sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của Ta. Bởi vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Chúa, như nước tràn đầy đại dương.

Ngày ấy gốc Giêsê đứng lên như cờ hiệu cho muôn dân. Các dân sẽ khẩn cầu Ngài, và mộ Ngài sẽ được vinh quang

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Rm 15, 4-9): "Chúa Ki-tô cứu rỗi hết mọi người" Anh em thân mến, những gì đã viết ra là có ý để giáo huấn chúng ta, hầu nhờ Thánh Kinh thêm sức và an ủi, chúng ta được cậy trông. Xin Thiên Chúa, nguồn kiên tâm và an ủi, ban cho anh em biết thông cảm với nhau theo gương Chúa Giêsu Kitô, để anh em đồng thanh tôn vinh Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Vì thế, anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Vì chúng tôi quả quyết với anh em: để chứng tỏ sự chân thật của Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô đã phục vụ những người chịu phép cắt bì, hầu xác nhận lời hứa cùng các tổ phụ. Còn dân ngoại, họ tôn thờ Thiên Chúa vì lòng nhân từ Người, như lời chép rằng: "Vì vậy, lạy Chúa, con sẽ cao rao Chúa và sẽ ca tụng danh Chúa giữa các dân ngoại".

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 3,1-12): "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến" Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt"

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa là:

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã phái vị minh quân (vua thông sáng) đến để cai trị dân và thiết lập một nền hòa bình đích thực và trường cửu giữa người với người, giữa dân với dân. Đấng ấy từ dòng dõi Đa-vit mà ra, nên Người  đuợc gọi là chồi non của Gie-sê.

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã sai Chúa Giê-su Ki-tô đến cứu dân và đã sai Gio-an Tẩy Giả đến trước để dọn đường cho Chúa Cứu Thế bằng việc kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và làm phép rửa cho họ.

* Đấng, vì Yêu Thương và Quan Phòng, đã đón nhận chúng ta trong Con của Người là Chúa Giê-su Ki-tô, để chúng ta được thứ tha và làm vinh danh Chúa bằng lời chúc tụng và đời sống bác ái huynh đệ.

 

3.2 Sứ Điệp hay Giáo Huấn của Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

- Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, sứ điệp hay giáo huấn của Lời Chúa là:

“Sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.”

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Chúa

- Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương, Quan Phòng và là Chúa Tể Lịch Sử Cứu Độ,

- Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi.

Sống với Chúa bằng tâm tình biết ơn, tùng phục, khiêm cung và không ngừng hoán cải.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa  SINH HOA THƠM QUẢ NGỌT.

Cụ thể là:

(a) Tìm kiếm và hiểu biết Thiên Chúa mỗi ngày mỗi hơn, bằng cách siêng năng lắng nghe Lời Chúa, liên lỉ cầu nguyện và tích cực sống đức Ái (Bài đọc 1).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều dọc của đời sống tâm linh. Tương quan chiều dọc là tương quan giữa Thiên Chúa và mỗi người chúng ta. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta dành thời gian, công sức và tâm trí cho việc học hỏi Lời Chúa, nghe giảng, đọc sách thiêng liêng và thần học, cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa v.v...

(b) Đồng tâm nhất trí với những người trong cộng đoàn, chấp nhận mọi người chung quanh vì mọi người đều là con cái của Chúa và đều được Chúa cứu chuộc như mình (Bài đọc 2).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường mối tương quan chiều ngang của đời sống tâm linh. Tương quan chiều ngang là tương quan giữa mỗi người chúng ta với những người xung quanh, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Tương quan ấy chỉ được tăng cường khi chúng ta quan tâm và quý trọng những người chúng ta gặp và giúp đỡ những người ấy, nhất là những người nghèo và kém may mắn.

(c) Khiêm nhường, hoán cải và chịu Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giê-su Ki-tô để nên tạo vật mới, sống dưới sự hướng dẫn của Thần Khí (Bài Phúc Âm).

Nói cách cụ thể hơn là tăng cường và đào sâu đời sống tâm linh nội tại của cá nhân mình, bằng lối sống khiêm nhường, hoán cải để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dậy dỗ.

Mỗi người thử kiểm điểm xem mình đã và đang sống như thế nào trước các đòi hỏi trên?

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Các dân tộc sẽ tìm kiếm Người, và nơi Người ngự sẽ rực rỡ vinh quang» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế gian này, được ơn khát khao và tìm kiếm Thiên Chúa là Cha yêu thương và quyền năng.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, như Đức Ki-tô Giê-su đòi hỏi» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần Dân Chúa ấy luôn đồng tâm nhất trí với nhau để làm nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương của Chúa Ki-tô là Hội Thánh.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

5.3 «Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, và cho các Ki-tộ hữu trong các công đoàn giáo xứ khác để mọi người sinh nhiều hoa thơm quả ngọt của Chúa Thánh Thần và làm cho giáo xứ được nên phong phú về mặt thiêng liêng.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu sống khô khan tội lỗi, để họ sớm được ơn hoán cải mà trở về với Thiên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

 Ngày 30 tháng 11 năm 2022

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com