Sống Lời Chúa - Chúa nhật II Thường niên năm A 2023

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A (15/1/2023)

SỨ MẠNG LÀM CHỨNG LÀM CHÚA

[Is 49, 3.5-6; 1 Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một trong những từ được dùng khá nhiều trong báo chí nói chung và trong lãnh vực luật pháp và tòa án nói riêng là từ “chứng”: chứng nhân hay nhân chứng, chúng tá, chứng từ hay chứng cớ, minh chứng hay chứng minh. Trong Thánh Kinh Thần Học và Mục Vụ cũng thế.   

Các đoạn Thánh Kinh hôm nay cho chúng ta thấy ngôn sứ Isaia, Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã tích cực làm chứng cho Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô với mọi người. Nói cách khác, ba vị Thánh ấy đã hết sức nhiệt tâm giới thiệu Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô cho mọi người.

Muốn làm chứng cho hay giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người một cách hữu hiệu thì điều kiện đầu tiên là chúng ta phải biết Thiên Chúa là Ai và Thiên Chúa muốn gì. Kế đến chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và trên tất cả mọi sự mọi loài. Sau cùng chúng ta phải nhiệt thành và kiên trung với sứ vụ làm chứng. Đó là thông điệp của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Thường Niên Năm A hôm nay.

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Is 49, 3.5-6): "Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta" Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu".

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Cr 1, 1-3): "Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta"  Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Ga 1, 29-34): "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian" Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đấng đã chọn dân Israel là tôi trung của Người, đã dùng dân ấy làm công cụ biểu lộ vinh quang của Chúa.

- Là Đấng đã nhào nặn (tạo dựng và chuẩn bị) ngôn sứ Isaia nên người tôi trung, để ông tái lập Israel và trở thành ánh sáng cho muôn dân.

Cả Israel cả Isaia đều là hình bóng của Chúa Giê-su, Con Một và Tôi Trung Hoàn Hảo của Thiên Chúa.  

- Là Đấng đã giao sứ mạng làm Tông Đồ Dân Ngoai cho Phaolô, để ngài giới thiệu Chúa và đem Tin Mừng cho muôn dân.

- Là Đấng đã giao cho Gioan Tẩy Giả việc giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ và dân chúng đang khát khao mong chờ và tìm kiếm Chúa Cứu Thế.

- Là chính Chúa Giêsu mà Gioan Tẩy Giả long trọng làm chứng và loan báo "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

 

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là:

"Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Đấng mà Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người, Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần"

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương trong kế hoạch quan phòng khôn ngoan và kỳ diệu là tỏ lộ căn tính và chân dung đích thực của Chúa Giêsu trong biến cố phép rửa và trong việc tuyển chọn Isaia, Gioan và Phaolô làm ngôn sứ và tông đồ.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô là Người Tôi Trung, là Con Yêu Dấu của Thiên Chúa, Đấng đã chịu Phép Rửa trong dòng sông Giócđan.   

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng Ngự trên Chúa Giêsu để thánh hiến và đẩy Người đi vào thế giới cứu chuộc nhân loại.  

 

4.2 Thực thi Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa cụ thể là:

- Nhìn nhận căn tính và chân dung của Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu, là Người Tôi Trung và là Sứ Giả của Thiên Chúa.   

- Cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi và tuyển chọn chúng ta và giao cho chúng ta sứ mạng giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho đồng loại.

- Hăng say nhiệt thành với sứ mạng làm chứng và giới thiệu Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô cho những người chung quanh, bằng lời nói, việc làm, sách báo và nhất là cách sống Phúc Âm.

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người đang sống trong thế giới hôm nay sớm nhận ra các ngôn sứ và nhất là Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng muôn dân, dẫn con người đến nguồn ơn cứu độ là Tình Yêu của Thiên Chúa.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

5.2 «Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa cảm nghiệm được ơn gọi làm tông đồ của mình một cách sâu sắc mà nhiệt thành trưyền giáo theo gương Thánh Phaolô.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

5.3 «Anh em là những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho giáo dân của giáo xứ chúng ta, để mọi người ý thức căn tính và địa vị cao trọng của mình mà sống cho tương xứng.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

5.4 «Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn» Cùng với Đức Mẹ và các Thánh Nam Nữ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những ai đã nghiệm được Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong đời mình, để họ tích cực làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến với loài người.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

     Sài Gòn ngày 11/1/2023

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com