Lời Chúa CN

Bài đọc 1 CN III Thường niên B (Gn 3, 1-5, 10)

1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng :

2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.”

 3 Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 

4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố : “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” 

5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 

 

10 Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.

Sách Giô-na rất ngắn : không đầy 4 trang. Sách này được viết khoảng thế kỹ thứ IV hay thứ III trước CN. Sách có vẻ kể lại câu chuyện của vị tiên tri tên là Giô-na cách đó năm trăm năm ; nhưng chính ra là một chuyện thần thoại, một mẫu truyện đầy tính trào phúng để làm một bài học cho người đương thời và cho cả chúng ta. Nhưng muốn được như thế phải tìm hiểu từng chữ .

Đây là truyện ông Giô-na. Ngày kia ở It-ra-en có một tiên tri nhỏ, tính tình thực tế tên là Giôna. Chúa nói với ông ta, con không cần chi làm cho Dân ta hoán cải trong cái xứ Do Thái tí hon của con. Cha cho con một sứ vụ mới tại thành Ni-ni-vê. ( Trong bản đồ ngày nay, các tàn tích thành Ni-ni-vê được thấy gần thành  Mốt-su, phía bắt xứ I-rắc)  Giô-na muốn vâng lời Chúa lắm nhưng phản ứng tự nhiên lại mạnh hơn lời của Chúa. Vì lẽ thời ấy ( Thế kỷ thứ V) thành Ni-ni-vê là kẻ thù số một, là thủ đô của một vương quốc nguy hiểm nhất cho It-ra-en, một thành phố lớn của một cường quốc luôn khao khát xăm lăng. Dĩ nhiên là một xứ ngoại đạo, một người thuyết giáo Do Thái vô danh như Giô-na chỉ đánh liều sẽ mất mạng vô ích. Cố gắng hoán cải dân It-ra-en đã là quá khó khăn rồi huống hồ chi…sứ vụ không thể thành công…, liều mạng vô ích, chịu mệt chịu khó cho dân mình thì đã đành, mà đàng này… cho dân ngoại.

Ngoài ra Ni-ni-vê là một thành phố lớn mênh mông. Đi ba ngày không ngừng mới xuyên qua hết thành phố ấy. Nếu mỗi góc đường phải ngừng lại để thuyết pháp thì…

Giô-na giả điếc không nghe, và lên tàu bên bờ Địa Trung Hải tại Gia-pha ( Gần Ten-la-vi thủ đô Do Thái hiện nay) đi Tac-si ( thành Tac-si là cách nói tượng trưng trong Thánh Kinh là đến tận cùng trái đất, về phía Tây, tức là thật xa đối với Ni-ni-vê, tận phía Đông bên bở sông, « Tigre»).  

       Giô-na tưởng đã yên chuyện, nhưng chẳng được bao lâu đâu. Trong lúc ông ta ngủ yên giấc trên tàu, như một người vô tư, thì bão tố nỗi lên…và ông là người thật thà như người thời đó, ông nghĩ rằng có lẽ vì mình…, vốn ông là người công chính nên cũng đem ra thú thật với các bạn, vì lẽ ông đã làm phật lòng trời. Dĩ nhiên các thuỷ thủ chỉ cùng một ý trong đầu là lánh xa Giô-na để làm nguôi lòng vị Chúa nào đó… và ném vị tiên tri xuống biển.

Nhưng Chúa không bỏ Giô-na, sai một con cá lớn đến nuốt trọng ông để cứu ông. Nằm yên trong bụng cá Giô-na cầu nguyện…và, việc này sẽ làm ông hoán cải. Vì thế khi con cá ói ông ra trên đất liền, lúc bấy giờ Chúa chỉ cần có một lời là ông đi đến thành Ni-ni-vê, lần này không còn phải bàn cãi chi cả. Và phép lạ xảy ra…Thành phố rộng mênh mông, lẽ ra phải ba ngày mới đi từ đầu này tới đầu kia thế mà trong không đầy một ngày, từ trẻ tới già mọi dân thành Ni-ni-vê đã hoán cải. Ngay cả súc vật cũng làm việc đền tội.  

Thế nhưng, oái oăm thay, chỉ còn một người cần phải được hoán cải ( Điều thú vị của quyển sách nhỏ này là ở đây !) …đó chính là Giô-na. Ông không hài lòng, theo ý ông lẽ ra Chúa phải tõ  ra cơn thịnh nộ cho các dân ngoại này, những người tội lỗi. Giô-na chán chường, dỗi Chúa ra ngoài thành dừng nghỉ chân. Nhưng đó là ngay giữa mùa hạ, nắng nóng chang chang. Nhưng Chúa có bao giờ quên Giô-na, nên cho mọc lên một cây nhỏ ( cây thầu dầu) lấy bóng che đầu ông. Giô-na bấy giờ khá nguôi…thế nhưng không được bao lâu đâu. Ngày hôm sau Chúa lại cho cây thầu dầu chết héo đi. Bấy giờ Giô-na thật bực…Và Chúa chờ đợi anh ta ở đây. Chúa phán : « Đây chỉ là một cái cây chết vừa khi mới mọc !...Thế còn những dân thành Ni-ni-vê kia sắp chết kia thì sao…con không nghĩ là quan trọng hơn sao ? Họ cũng là con của ta kia mà !. »

Truyện có vẻ đơn sơ nhưng cho ta bao nhiều bài học :

 Trước hết, bài học thứ nhất , điều cốt lõi của câu chuyện kể, và có lẽ vì thế mà Giáo Hội đề nghị cho đọc chúa nhật này, là « Chúa yêu thương mọi người » , Ngài chỉ chờ đợi một cử chỉ nhỏ để tha thứ ; đó là ý nghĩa của câu sau cùng của bài đọc hôm nay.

« Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa ».

Chúa chỉ chờ đợi có thế : những lời dọa của Giô-na "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.", đây là những lời cảnh báo của Giô-na. Thời câu truyện Giô-na được viết ra Thánh Kinh đã biết rằng Chúa không bao giờ kết án vĩnh viễn; Chúa luôn luôn tha thứ ; thế nhưng con người phải mở tai mà nghe và mở lòng đón chờ lời thứ tha của Chúa.

Bài học thứ hai : Chúa là Chúa cả vũ trụ ; có thể cầu nguyện với Chúa bất cứ ở đâu, ngoài biên giới xứ It-ra-en, trên một chiếc tàu, ngay cả trong bụng con cá. Sự hiện diện của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi một nơi nào, một xứ nào, một đảng phái nào hay một tôn giáo…

Bài học thứ ba : các người mà chúng ta cho là dân ngoại hay là những người tội lỗi, lắm khi còn sẵn sàng nghe lời Chúa hơn chúng ta. Chúa Giê-su nói :

 "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông »( Mt 21 :31)

Về đề tài này, tác giả sách Giô-na còn thêm một cách tinh nghịch : trên tàu các thuỷ thủ sốt sắng cầu nguyện và dâng lễ tạ ơn. Còn việc đem dân Ni-ni-vê hoàn cải một cách toàn diện và ngay lập tức, là như một thách đố đối với những cố gắng mục vụ.

4 Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày …5 Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Sau này Chúa Giêsu nói về dấu lạ Giô-na

"Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na (Lc 11 :29)

Chúa muốn nhắc lại Giô-na ba ngày trong bụng con cá, nhưng thực ra Chúa muốn hỏi dân Ngài : Phải chăng nên thấy nơi Ngài là dấu chỉ khi xưa dân thành Ni-ni-vê thấy nơi Giô-na ?

Bài học thứ tư, câu truyện được kể sau thời gian bị đày qua Ba-by-lon, các tiên tri muốn nhắc lại là Chúa mốn giải thoát tất cả nhân loại chứ chẳng riêng dân Chúa chọn. Cũng như trong gia đình, phải nhắc người con cả không phải là « con một ». Các tiên tri ngày nay cũng nên nói cho chúng ta như thế.

Bài học thứ năm : câu truyện nhỏ về cây thầu dầu là cả một phương pháp sư phạm cho Giô-na ; như cách nói : « Con không phải là một tiên tri tốt, con không như ta, yêu thương mọi người ? Thật vậy lòng Chúa bao la hơn lòng chúng ta.

***

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com