Sức khỏe

SK DDuongNGiaNgày hôm nay nhiều người trong chúng ta bối rối khi người thân trong nhà, cha mẹ hay ông bà bắt đầu biếng ăn sụt cân. Phải làm sao đây ? Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh đưa ra một giải pháp, có khi thích hợp, có khi không hiệu quả lắm. BS DC (De Colores) này xin chỉ đưa ra vài kinh nghiệm đề nghị với đọc giả trang Web nhà, để phòng và chữa các chứng do sai dinh dưỡng


Page 2 of 2

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com