Thư mời dự Ultreya 15/09/2018

Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em
(TV 115, 15)

 

Lời Thánh Vịnh 115 được chọn như là những tâm tình mà anh chị em Cursillista hạt Thủ Đức đã cảm nhận được từ Khóa 3 Ngày, đã sống tâm tình ấy trong Ngày thứ Tư, và nay muốn được chia sẻ với anh chị em trong Ultreya tháng 9 này.

 

Kính thưa quý cha Linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị em Cursillista,

Ban Phục vụ Phong trào Cursillo Sài Gòn trân trọng kính mời quý cha Linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị em Cursillista đến tham dự Đại hội Ultreya Tháng 09 của Phong trào Cursillo Sài Gòn:

 

từ 14g30 đến 16g30 ngày Thứ Bảy 15/09/2018

tại Nhà thờ Từ Đức - Hạt Thủ Đức.

số 42 Đường số 4, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức.

 

Anh chị em trong Phong trào Cursillo Sài Gòn vẫn nói vui với nhau: Nhà thờ Từ Đức là nơi có “TỨ ĐỨC” vì lẽ:

  • Nhà thờ TỪ ĐỨC.
  • Thuộc Hạt THỦ ĐỨC.
  • Gần Dòng nữ BIỂN ĐỨC (nơi thường xuyên tổ chức Khóa 3 Ngày của PT Sài Gòn).
  • Do cha Giuse NGUYỄN MINH ĐỨC (Cursillista #16 năm 2016) coi sóc.

Cha Giuse Nguyễn Minh Đức hiện cũng là một linh mục trong ban Linh hướng của Phong trào Cursillo Sài Gòn, và đây cũng là cơ hội để anh chị em trong Phong trào Sài Gòn có dịp được biết và ghé thăm nhiệm sở của ngài.

Nhóm Thân hữu Vinh Sơn cùng các nhóm Thân hữu Hạt Thủ Đức: nhóm Thánh Gia, nhóm các anh chị em khu vực Quận 2 và Quận9 nhận trách nhiệm tổ chức, với sự cộng tác của nhóm Flashmob và anh chị em trong Trường Lãnh đạo.

Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý anh chị em Cursillista trong Ultreya tháng 9 này tại nơi có “TỨ ĐỨC”.

 

Ultreya! - Tiến lên!

 

TM.Ban Phục vụ

Khối Hậu

Giu-se Tạ Ngọc Tiến.

 

Xin vui lòng click vào hình để xem Hướng dẫn đường đến nhà thờ Từ Đức:

 

Nhà thờ Từ Đức:


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com