Chương trình sinh hoạt tháng 06/2019

 

LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM TÁI LẬP PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

Thánh lễ Tạ ơn Kỷ niệm 10 năm Tái lập Phong trào Cursillo Sài Gòn do cha TĐD Inhaxio Hồ Văn Xuân chủ tế  lúc  9g45 Chúa nhật 30-06-2019 tại Nhà nguyện cổ TCV thuộc TTMV Số 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1

 

KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC

19/06: 10 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Minh Đức - Chánh xứ Từ Đức (#16).

24/06: 14 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Phong Phú - Chánh xứ Thanh Đa (#11).

27/06: 27 năm Cha Linh hướng Phanxico Xavie Bảo Lộc - Giám học TTMV (#17).

28/06: 16 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng - Chánh xứ Tân Định (#435Orange).

28/06: 07 năm Cha Linh hướng Giu-se Nguyễn Quang Tuyến - Dòng Đức Mẹ Người Nghèo - FVP (#16)

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com