Lời nguyện của Cursillista trước cơn đại dịch bất ngờ

Theo lời mời gọi của OMCC - Tổ Chức Thế Giới của Phong Trào Cursillo, xin kính chuyển đến quý cha, quý tu sĩ, cùng tất cả các anh chị cursillistas "Lời cầu nguyện của Cursillista trước cơn đại dịch bất ngờ" để chúng ta cùng hiệp nguyện với các cursillistas trên thế giới nài xin Thiên Chúa chữa lành và cứu thoát nhân loại qua khỏi đại dịch Covid-19


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com