Sinh hoạt TLĐ

Giới thiệu Trường Lãnh Đạo

 

Cursillo26Một Giáo phận có thể bắt đầu hình thành Phong Trào Cursillo khi giáo phận này có một cơ cấu lãnh đạo Cursillo, gồm những người được chọn để phục vụ Phong Trào như một ơn gọi tông đồ. Vai trò ủy thác cho nhóm người này là họ phải trở thành một cộng đồng phục vụ trong cả ba giai đoạn của Phong trào. Phong trào được khai sinh, hình thành và được thúc đẩy từ chính nhóm lãnh đạo này.

Phong trào chỉ trở nên tốt khi có nhóm lãnh đạo tốt. Phong trào không thể mang tính chất xác thực và ảnh hưởng nếu nó không được phục vụ bởi một nhóm người muốn thể hiện tính chất xác thực của Phong trào. Trường Lãnh Đạo là một nhóm Kitô hữu, gồm những người tìm kiếm sự ủy thác và liên kết để thúc đẩy việc sống những gì là nền tảng căn bản của người Kitô hữu. Sự đồng lòng thăng tiến và kết hiệp này phải được chuyển về địa hạt của các Nhóm. Họ phải tìm cách hoàn thiện chính họ, phong trào và môi trường mà họ đang sống. “Trong tư thế một cơ cấu điều hành của Phong Trào, Trường Lãnh Đạo là một cộng đồng các tín hữu, hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, hằng ngày nỗ lực trở nên ngày một quy kết, ngày một quyết tâm và ngày một hòa hợp, ngõ hầu gia tăng đà tiến bộ nơi mình, nơi Phong Trào và nơi các môi trường công tác thực thi những điều căn bản trong đời sống của một Kitô hữu."45.

Trường Lãnh Đạo là sự tập hợp của tất cả các nhà lãnh đạo. Mỗi Kitô hữu (một nhà lãnh đạo trong đời thường) không thể là một nhà lãnh đạo của Kitô giáo, Đây là một ơn gọi đặc biệt. Một người không thể là một nhà lãnh đạo chỉ  vì họ tham dự Trường Lãnh Đạo, thực ra họ hiện diện trong Trường Lãnh Đạo vì họ là một nhà lãnh đạo của Kitô giáo. Trường làm nổi bật Phong trào Cursillo® vì các nhà lãnh đạo của nó là các nhà lãnh đạo tự nhiên của Kitô giáo.

Sự liên kết rất cần thiết, do bởi năng lực cá nhân và tư thế cộng đồng của chính các nhà lãnh đạo này:

Năng lực cá nhân:

  • Một tâm lý trưởng thành chín chắn - năng động hài hòa giữa sự hiểu biết, tâm hồn và ý chí / con người / nhân cách.
  • Tính xác thực - chấp nhận cá thể và tự do nơi mỗi người trong Thiên Chúa. Không có chỗ cho thái độ đạo đức giả hoặc những thái độ khác.
  • Chân thực – sống hợp nhất, kiên trì và bền bỉ. Một niềm tin vững chắc không thay đổi.
  • Khả năng thu nhận những sự ngạc nhiên – là khả năng để nhìn vào các biểu hiện siêu việt ở từng sự việc và trong mỗi con người, làm chứng nhân về những bí nhiệm trong mỗi  việc và trong mỗi người để tìm kiếm sự viên mãn trên tất cả những gì hiện hữu.

Quan điểm mang tính cộng đồng – Khả năng chấp nhận tình bằng hữu.

Thái độ - đóng góp kịp thời và hiệu quả tài năng trong tư cách một người lãnh đạo. Tất cả được soi dẫn bởi:

  • Khiêm nhu
  • Công bằng
  • Tin, Cậy, Mến

Được thực hiện qua những phương tiện

  • Hội Nhóm "thường xuyên" (với bất kỳ danh xưng nào: tình bạn, thường xuyên, thông thường, vv ...)
  • Đặt trên tình bạn, trong đó sẽ không có sự kiểm soát hoặc nhồi sọ những gì từ bên ngoài.
  • Hiện diện trong Ultreya

Là người lãnh đạo thì không giống như một người chỉ đạo hoặc một người điều hành mà là một người đầy tớ, như vậy Trường mới trở nên TRƯỜNG CỦA NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com