Tư tưởng nền tảng

OMCC Thư tín tháng 08/2015

 

Chúng ta hãy trợ giúp để phát triển PT Cursillo ở Châu Phi!

Nếu tất cả chúng ta muốn, chúng ta sẽ có được đội trợ tá và phương tiện để thực hiện nhiều Khóa Cursillos hơn tại Châu Phi cũng như những nơi khác trên thế giới, những nơi PT Cursillo chưa hiện diện.

Các tình nguyện viên được yêu cầu hình thành các đội trợ tá và tiền bạc để tổ chức và thực hiện các khóa Cursillo ở lục địa đang khao khát Thiên Chúa này. Trợ giúp bằng cầu nguyện và hy sinh, nhưng cũng rất cần sự hỗ trợ tiền bạc của các bạn.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com