SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 08/2020

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 08/2020

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Ultreya:

Tạm dừng theo Thông báo của Tòa TGM ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

(Chương trình dự kiến theo lịch:

tại TTMV 6bis Tôn Đức Thắng, Q1,

từ 14g30 - 16g30, Thứ Bảy 15/08

Do Quý chị Khóa 10 2013  nhận trách nhiệm tổ chức.)2. Sinh hoạt TLĐ:

Tạm dừng theo Thông báo của Tòa TGM ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

(03/08): Bài Tín lý:
              Trình bày:
             
(10/08): KTPT:
              Trình bày:

(17/08): Bài tín lý:
              Trình bày:

(24/08): KTPT:
              Trình bày:

(31/08): ...

              Trình bày: .

 

3. Tĩnh tâm Trưởng nhóm và thành viên TLĐ:

Tạm dừng theo Thông báo của Tòa TGM ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

(Chương trình dự kiến theo lịch:

từ 8g00 - 16g30, Thứ Bảy 29/08)

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/08: Kính Thánh AN-PHONG-SÔ.

(Saint Anphongsus Maria de 'Liguori)

01/08 1 #05 An-phong-sô Ma-ri-a Hà Tinh  Quân
2 #07 An-phong-sô Nguyễn Minh  Tân
3 #13 An-phong-sô Trương Công Quyết

 

Ngày 08/08: Kính Thánh ĐA-MINH.

(Saint Dominic)

08/08 1 #01 Đa-minh Trần Văn Dũng
2 #01 Đa-minh Phan Văn Hùng
3 #01 Đa-minh Ngô Chí Lễ
4 #01 Đa-minh Trần Văn Ngọc
5 #01 Đa-minh Nguyễn Đức Quang
6 #01 Đa-minh Vũ Đức  Thịnh
7 #01 Đa-minh Hoàng Vĩnh Tuyến
8 #03 Đa-minh Phạm Văn  Hồng
9 #03 Đa-minh Phạm Văn  Khương
10 #03 Đa-minh Trương Đức  Nhượng
11 #03 Đa-minh Phạm Văn  Thành
12 #05 Đa-minh Lê Quốc Bảo
13 #05 Đa-minh Nguyễn Cao  Mẫn
14 #07 Đa-minh  Phạm  Thiện  Hoàng
15 #07 Đa-minh  Nguyễn Bảo Hưng
16 #07 Đa-minh  Nguyễn Trần Anh  Khôi
17 #07 Đa-minh  Mai Xuân  Thịnh
18 #09 Đa-minh Đa-minh Trương Công  Bi
19 #09 Đa-minh Nguyễn Đức  Đạo
20 #09 Đa-minh Đặng Trần Vũ Hân
21 #11 Đa-minh Khổng Hữu Lợi
22 #13 Đa-minh Nguyễn Quang Triều
23 #16 Đa-minh Hoàng Chinh Chiến
24 #17 Đa-minh Trần Ngọc Sáng
25 #19 Đa-minh Đỗ Khoa
26 #21 Đa-minh Đinh Nguyễn   Ngọc Bình
27 #21 Đa-minh Đỗ Văn Dương
28 #21 Đa-minh Huỳnh  Trung  Lập
29 #21 Đa-minh Hoàng Văn Phiên

 

Ngày 10/08: Kính Thánh LÔ-REN-SÔ.

(Saint Lawrence)

10/08 1 #19 Lô-ren-sô Đỗ Minh Trí

 

Ngày 11/08: Kính Thánh CLA-RA.

(Saint Clare of Assisi)

11/08 1 #06 Cla-ra Nguyễn Hoàng Diệp Thúy
2 #14 Cla-ra Phạm Mỹ Khanh

 

Ngày 14/08: Kính Thánh MA-XI-MI-LI-AN KÔN-BÊ.

(Saint Maximilian Maria Kolbe)

14/08 1 #1PD Maximiliano Kolbe Nguyễn Công   Bình

 

Ngày 15/08: Kính ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

(The Assumption of The Blessed Virgin Mary)

15/08 1 #02 Ma-ri-a Lý Ngọc  Anh
2 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc   Anh
3 #02 Ma-ri-a Ngô Thị   Dứa
4 #02 Ma-ri-a Lê Nguyễn Tao Thị Minh  Giao
5 #02 Ma-ri-a Phạm Thị Hát
6 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoa
7 #02 Ma-ri-a Nguyễn Lê Hồng
8 #02 Ma-ri-a Trần Thị Hồng
9 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồi Hương
10 #02 Ma-ri-a Lã Thị  Lan
11 #02 Ma-ri-a Phạm Thị Thúy   Lan
12 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hà Liên
13 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Kim   Liên
14 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lis
15 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Mai
16 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị  Bắc Mỹ
17 #02 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ
18 #02 Ma-ri-a Trần Thị Nhan
19 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Kim Oanh
20 #02 Ma-ri-a Lộc Thị   Phương
21 #02 Ma-ri-a Phan Thị Phương
22 #02 Ma-ri-a Vũ Thị Riệu
23 #02 Ma-ri-a Đỗ Thị Tâm
24 #02 Ma-ri-a Chu Thị Thịnh
25 #02 Ma-ri-a Lê Thị Thục
26 #02 Ma-ri-a Hoàng Thị Thanh Thúy
27 #02 Ma-ri-a Phạm Thu  Trang
28 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị
29 #02 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
30 #02 Ma-ri-a Ngô Thị Yến
31 #04 Ma-ri-a Lê Bích  Châu
32 #04 Ma-ri-a Triệu Thị Đoan  Công
33 #04 Ma-ri-a Mai Thu  Hằng
34 #04 Ma-ri-a Trần Thị  Hậu
35 #04 Ma-ri-a Bùi Thị  Hoa
36 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ánh  Hồng
37 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Hồng
38 #04 Ma-ri-a Lương Thị Bích  Huyền
39 #04 Ma-ri-a Nguyễn Nhiệm  Mầu 
40 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phi   Nga
41 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tiết  Nga
42 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Kim  Ngọc
43 #04 Ma-ri-a Đoàn Thị Bích  Phượng
44 #04 Ma-ri-a Cao Thị Ngọc  Phượng
45 #04 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Phượng
46 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết  Phượng
47 #04 Ma-ri-a Trần Thị Thanh  Thảo
48 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị  Tho
49 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thụy Anh Thư
50 #04 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích  Thuận
51 #04 Ma-ri-a Đặng Thị  Thủy
52 #04 Ma-ri-a Dương Thị Lệ  Thủy
53 #04 Ma-ri-a Đinh Thị Thu  Thủy
54 #04 Ma-ri-a Đào Thị  Vinh
55 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Bình
56 #06 Ma-ri-a Nguyễn Minh Châu
57 #06 Ma-ri-a Lê Thị Kim Cúc
58 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Dung
59 #06 Ma-ri-a Đinh Thị Kim Dung
60 #06 Ma-ri-a Đỗ Thị Duy
61 #06 Ma-ri-a Bùi Phương Hồng Hạnh
62 #06 Ma-ri-a Lê Đình Ngọc Thái Hiền
63 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thu  Hiền
64 #06 Ma-ri-a Lê Thị Thu Hương
65 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thu Huyền
66 #06 Ma-ri-a Trần Thị Thanh Lan
67 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng  Loan
68 #06 Ma-ri-a Vũ Thị Lụa
69 #06 Ma-ri-a Trịnh Huệ Mẫn
70 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Ngọc
71 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận
72 #06 Ma-ri-a Hòang Thị  Nhiễu
73 #06 Ma-ri-a Phạm Thị Phương
74 #06 Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh
75 #06 Ma-ri-a Hòang Thanh Thủy
76 #06 Ma-ri-a Lâm Thanh Trúc
77 #06 Ma-ri-a Mai Thị Tuyết
78 #06 Ma-ri-a Lê Thụy Hạ Vân
79 #06 Ma-ri-a Lương Thị Thảo Vy
80 #06 Ma-ri-a Nguyễn Thị Xinh
81 #06 Ma-ri-a Mông Triệu Vũ Thị Yến
82 #08 Ma-ri-a Bùi Thị  Ái
83 #08 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc  Anh
84 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thanh  Hằng
85 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc  Huệ
86 #08 Ma-ri-a Thái Thị  Khiêm
87 #08 Ma-ri-a Mai Thị Kim Lan
88 #08 Ma-ri-a Phan Thị Ngọc Lũy
89 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Nga
90 #08 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng  Nga
91 #08 Ma-ri-a Trần Thị  Nhung
92 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Oanh
93 #08 Ma-ri-a Đinh Thị Tuyết Phương
94 #08 Ma-ri-a Vũ Thị Thanh Thanh
95 #08 Ma-ri-a Lại Mộng  Thu
96 #08 Ma-ri-a Trần Thị Thu Thủy
97 #08 Ma-ri-a Trần Thị Bạch  Vân
98 #08 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng  Yến
99 #10 Ma-ri-a Trần thị Lệ 
100 #10 Ma-ri-a Trần thị Hiếu  Hạnh
101 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Hiến
102 #10 Ma-ri-a Đoàn thị  Hiển
103 #10 Ma-ri-a Đỗ thị  Hoàn
104 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Ngọc  Hồng
105 #10 Ma-ri-a Phan thị Mai  Hương
106 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Kỷ
107 #10 Ma-ri-a Đỗ Xuân Chi  Mai
108 #10 Ma-ri-a Đào Kim  Mầu
109 #10 Ma-ri-a Bùi thị Lệ  Mỹ
110 #10 Ma-ri-a Vũ thị Kim  Ngọc
111 #10 Ma-ri-a Cao thị  Ngọc
112 #10 Ma-ri-a Trần thị Thu  Nguyệt
113 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Thanh  Nhàn
114 #10 Ma-ri-a Đào thị Kim  Phương
115 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Thu
116 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị thanh  Thúy
117 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị Đoan  Trang
118 #10 Ma-ri-a Nguyễn thị  Trang
119 #10 Ma-ri-a Phạm thị  Trang
120 #10 Ma-ri-a Đỗ Kim 
121 #10 Ma-ri-a Lê thị Kim  Yến
122 #12 Ma-ri-a Hoàng Ngọc Anh
123 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Bông
124 #12 Ma-ri-a Huỳnh Thị Mỹ Hằng
125 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Hằng
126 #12 Ma-ri-a Đoàn Thanh Loan
127 #12 Ma-ri-a Vũ Thị Thúy Nga
128 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhân
129 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Phương Thanh
130 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thảo
131 #12 Ma-ri-a Trần Thanh Thảo
132 #12 Ma-ri-a Đinh Thị Thu Thảo
133 #12 Ma-ri-a Vũ Anh Thư
134 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thương
135 #12 Ma-ri-a Lê Thị Thùy Trang
136 #12 Ma-ri-a Phạm Thị Thu Vân
137 #12 Ma-ri-a Trần Thị Thúy Vi
138 #12 Ma-ri-a Nguyễn Thị Tường Vy
139 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hường
140 #14 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền
141 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mai Lan
142 #14 Ma-ri-a Văn Thị Bích  Liên
143 #14 Ma-ri-a Hà Thị Thu Liễu
144 #14 Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh
145 #14 Ma-ri-a Nguyễn Ngọc Nga
146 #14 Ma-ri-a Đinh Thị Bích Ngọc
147 #14 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Oanh
148 #14 Ma-ri-a Lê Hoàng Thu
149 #14 Ma-ri-a Đoàn Kim Thu
150 #14 Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy
151 #15 Ma-ri-a Lê Hồ Thị Hồng Anh
152 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Hồng
153 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
154 #15 Ma-ri-a Lê Thị Hoàng Oanh
155 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Phương
156 #15 Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương
157 #15 Ma-ri-a Trần Thị Cẩm Thạch
158 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Thoa
159 #15 Ma-ri-a Vũ Thị Kim Bạch Tuyết
160 #15 Ma-ri-a Đặng Thanh Vân
161 #17 Ma-ri-a Nguyễn Thị Nga
162 #18 Ma-ri-a Trần Thị Kim Chi
163 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu
164 #18 Ma-ri-a Ng.Ngọc Thái Ngân
165 #18 Ma-ri-a Trần Thị Nam Phương
166 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Huyền Sâm
167 #18 Ma-ri-a Phạm Thị Hồng Thuý
168 #18 Ma-ri-a Bùi Thị Ánh Tuyết
169 #18 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Xuân
170 #20 Ma-ri-a Lê Thị Thu  Hằng
171 #20 Ma-ri-a Đỗ Thị Hoa
172 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Ngọc Hương
173 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan
174 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Liên
175 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Liễu
176 #20 Ma-ri-a Võ Thị Thanh Nhàn
177 #20 Ma-ri-a Phạm Thị Kim  Nhung
178 #20 Ma-ri-a Lâm Thị Hoàng Oanh
179 #20 Ma-ri-a Trương Nguyễn Hồng Phúc
180 #20 Ma-ri-a Cái Thị Phượng
181 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Tâm
182 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Thịnh
183 #20 Ma-ri-a Phạm Thị Thu Thủy
184 #20 Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim  Toàn
185 #20 Ma-ri-a Đặng Ngọc Đài Trang
186 #20 Ma-ri-a Bùi Thị Lệ Trinh
187 #20 Ma-ri-a Hoàng Lê Thảo Uyên
188 #20 Ma-ri-a Lê Thị Thu Vân
189 #20 Ma-ri-a Trần Nguyễn Uyên Vy
190 #22 Ma-ri-a Trần Thị Tuyết Hương
191 #22 Ma-ri-a Nguyễn Kim Lan
192 #22 Ma-ri-a Phạm Thị Thùy Mi
193 #22 Ma-ri-a Phan Thị Hà My
194 #22 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Phúc
195 #22 Ma-ri-a Từ Ngọc Phụng
196 #22 Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Thơ
197 #22 Ma-ri-a Nguyễn Thị Hoàng Thùy
198 #22 Ma-ri-a Lê Thanh Trà
199 #22 Ma-ri-a Bùi Thị Tươi
200 #22 Ma-ri-a Lê Thị Nhạn
201 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Xuân Huyên
202 #2PC Ma-ri-a Lê Thị Lương
203 #2PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Tâm
204 #2PD Ma-ri-a Thạch Mai Thiên   Trinh
205 #2PD Ma-ri-a Nguyễn Thị Mộng  Tuyết
206 #2PD Ma-ri-a Phạm Thị  Thúy   Vân
207 #4 PD Ma-ri-a Nguyễn Thị  Lành
208 #4PC Ma-ri-a Nguyễn Thị Thu Thủy
209 #8 PC  Ma-ri-a Nguyễn Thị Thanh Xuân
210 (#33)  Ma-ri-a Vũ Thị Hợp

 

Ngày 23/08: Kính Thánh RÔ-SA LI-MA.

(Saint Rose of Lima)

23/08 1 #02 Rô-sa Lâm Nghi Huôi
2 #04 Rô-sa Lê Thị Kim Sa
3 #04 Rô-sa Mai Thị Bạch  Yến 
4 #10 Rô-sa Phạm thị Kim  Trang
5 #18 Rô-sa Cao Xuân Quỳnh Anh
6 #18 Rô-sa Vũ Thị Hảo
7 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị Thúy  Kiều
8 #08 Rô-sa  Nguyễn Thị   Nguyệt
9 #20 Ro-sa Nguyễn Thị  Thủy
10 #22 Ro-sa Lê Thị Ngọc Mai

 

Ngày 24/08: Kính Thánh BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô.

(Saint Bartholomew, Apostle)

24/08 1 #09 Ba-tô-lô-mê-ô Nguyễn Văn Cao Lộc

 

Ngày 27/08: Kính Thánh MÔ-NI-CA.

(Saint Monica)

27/08 1 #12 Mô-ni-ca Hoàng Thị Kiều Trâm
2 #20 Mo-ni-ca Nguyễn Hoàng Phương Uyên
3 #20 Mo-ni-ca Lê Thị Hoàng Lan

 

Ngày 28/08: Kính Thánh ÂU-GÚT-TI-NÔ.

(Saint Augustine)

28/08 1 #03 Âu-gút-ti-nô Phạm Đức  Thịnh
2 #03 Âu-gút-ti-nô Nguyễn Xuân  Trường
3 #05 Âu-gút-ti-nô Lê Hữu  Định
4 #07 Âu-gút-ti-nô Vũ Đức Trí  Thể
5 #11 Âu-gút-ti-nô Lương Tấn Trung

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

06/08: 13 năm Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Văn Giáo - Chánh xứ Khiết Tâm (#03)

17/08: 01 năm Cha Linh hướng Phao-lô Nguyễn Xuân Vượng - Dòng Thương khó Chúa Giê-su (#5).

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/08/2014 ANNA   Mẹ Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
2 02/08/2007 MARIA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-e Phạm Văn Thử #11  
3 03/08/1990 Ông GIUSE TRẦM KIM KHOA   Bố An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
4 03/08/2001 MARIA PHẠM THỊ BẰNG   Mẹ Maria Nguyễn Thị Kim Oanh #8 Giê ri cô
5 03/08/2018 AN-NA NGUYỄN THỊ NHẬT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
Mẹ vợ Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
6 07/08/2019 Ông ANPHONGSO   Bố Giu-se Trần Thanh Quang #07  
7 09/08/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ BA   Mẹ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
Mẹ vợ Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
8 12/08/2007 MARIA NGUYỄN THỊ NỮ   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thy Phương #15 A-nê Đê
9 12/08/2019 TERESA NGUYỄN THỊ HÀ TY   Mẹ An-giê-la Vũ Hoàng Yến #20  
Mẹ Phan-xi-ca Vũ Hoàng Phi #20  
10 13/08/2003 Ông BONAVENTURA   Bố Ma-ri-a Đặng Ngọc Đài Trang #20 Thắp Sáng
11 18/08/2004 MARIA NGUYỄN THỊ NỤ   Mẹ Đa-minh Hoàng Văn Phiên #21  
12 20/08/2000 Ông TÔ-MA PHẠM CÔNG DÂN   Bố Nicolao Phạm Đức Thu #21  
13 21/08/2007 Anh GIUSE NGUYỄN VĂN MINH   Chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
14 25/08/2006 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỢI   Bố Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
15 25/08/2017 Ông PHAO-LÔ PHẠM MẠNH TRANG   Bố Ma-ri-a Phạm Thị Kim Phượng #04  
Bố vợ Mát-ti-nô Nguyễn Văn Đức #01Pd  
16 27/08/2008 Anh GIOAN BAOTIXITA   Con Gio-an Bt Phan Hùng #01 Gio-an Tông đồ
17 28/08/1968 Ông TÔ-MA VŨ VĂN TƯ   Bố Ma-ri-a Vũ Thị Hồng #15 Thánh Gia

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý Cầu nguyện tháng 08-2020 của Đức Giáo hoàng.

  Ý cầu nguyện chung – Cầu cho giới hàng hải.

  Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người làm việc và sống trên biển, trong đó có thủy thủ, ngư dân và gia đình của họ.
 

- Cùng với Giáo hội Hoàn vũ xin Chúa chữa lành và ban ơn để đại dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn cầu;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com