SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 10/2020

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 10/2020

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Ultreya:

tại Trung tâm Mục vụ,

6bis Tôn Đức Thắng, Quận 1,

từ 14g30 - 16g30, Thứ Bảy 24/10

Do quý anh Khóa 11 năm 2014 nhận trách nhiệm tổ chức.

 

 

2. Sinh hoạt TLĐ:

(05/10) - Họp Công việc Khóa 3 Ngỳ:
               Điều hợp:  Trưởng Khối K3N
             
(12/10) - Tạm nghỉ
               Lý do: Tổ chức Khóa 3 Ngày (#23 & #24)

(19/10) - Bài tín lý: Chương VII - Đức Ki-tô đang sống
               Trình bày: Cha LH Phanxico Xavie

(26/10) - KTPT: Lượng giá K3N năm 2020 (#23 & #24)
               Trình bày:

 

 

3. Khóa 3 Ngày:

(08-11/10) - Khóa 23 (Nam)
                    Địa điểm: Nhà Tĩnh tâm Benjamin
             
(15-18/10) - Khóa 24 (Nữ)
                    Địa điểm: Nhà Tĩnh tâm Benjamin

 

 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 01/10: Kính Thánh TÊ-RSA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU.

(Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus)

01/10 1 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Liên
2 #02 Tê-rê-sa Đinh Kim Nguyên
3 #02 Tê-rê-sa Nguyễn  Thị  Phấn
4 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Bích Phượng
5 #02 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Quí
6 #04 Tê-rê-sa Lê Thị Bích  Hiền
7 #04 Tê-rê-sa Vũ Thị  Huệ
8 #04 Tê-rê-sa Tưởng Thị  Lộc
9 #04 Tê-rê-sa Võ Thị Thùy  Nga
10 #04 Tê-rê-sa Phạm Thị Huỳnh  Như
11 #04 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim  Tuyến
12 #06 Tê-rê-sa Lý Phạm Minh Bạch
13 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi
14 #06 Tê-rê-sa Trần Huy Hồng
15 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương
16 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh
17 #06 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan
18 #06 Tê-rê-sa Nguyễn Sĩ Mỹ Linh
19 #06 Tê-rê-sa Võ Thị Hằng Nga
20 #06 Tê-rê-sa Phạm Ngọc  Thanh
21 #06 Tê-rê-sa Trần Thị  Thơm
22 #06 Tê-rê-sa Đồng Thị Thu
23 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Trịnh Lệ  An
24 #08 Tê-rê-sa Trần Thị Kim Cúc
25 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng  Đào
26 #08 Tê-rê-sa Lã Thị Mỹ  Hương
27 #08 Tê-rê-sa Phạm Thị Diễm Hương
28 #08 Tê-rê-sa Lê Thị Thu  Hương
29 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Xuân Hương
30 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Ngọc Huyền
31 #08 Tê-rê-sa Sú  A Mùi
32 #08 Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc  Nhung
33 #10 Tê-rê-sa Tạ Kim  Hằng
34 #10 Tê-rê-sa Trương thị Thanh  Huyền
35 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Khiết
36 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị  Lan
37 #10 Tê-rê-sa Trần thị  Na
38 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tuyết  Ngân
39 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Tú  Oanh
40 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Bích 
41 #10 Tê-rê-sa Nguyễn thị Thanh  Vân
42 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan Anh
43 #12 Tê-rê-sa Phan Nguyễn Vân Anh
44 #12 Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền
45 #12 Tê-rê-sa Đỗ Thị Tuyết Lan
46 #12 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Tuyền
47 #12 Tê-rê-sa Phạm Thị Kim Yến
48 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thúy Hằng
49 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Quỳnh Lan
50 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Nhung
51 #14 Tê-rê-sa Phạm Phương Thùy
52 #14 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Chung Thủy
53 #15 Tê-rê-sa La Thị Ái Hương
54 #15 Tê-rê-sa Đào Thị Phương Liên
55 #15 Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc
56 #15 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Oanh
57 #15 Tê-rê-sa Vũ Thuỵ Hoàng Linh Trang
58 #15 Tê-rê-sa Trần Thị Thanh Xuân
59 #18 Tê-rê-sa Phạm Thị Lan
60 #18 Tê-rê-sa Nguyễn.T.Minh Phượng
61 #18 Tê-rê-sa Đặng Giao Nhã Uyên
62 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Mỹ  Chi
63 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Nhàn
64 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Hồng  Nhung
65 #20 Tê-rê-sa Lù Thị  Thảo
66 #20 Tê-rê-sa Phan Thị Bích Trâm
67 #20 Tê-rê-sa Nguyễn Lê Phương Trang
68 #22 Tê-rê-sa Nguyễn Thị Hồng Hạnh
69 #22 Tê-rê-sa La Thị Thiên Hương
70 #22 Tê-rê-sa Mai Thi Hoàng Oanh
71 #4PC Tê-rê-sa Công Tằng Tôn Nữ Lữ Đan Thanh

 

Ngày 04/10: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ ÁT-SI-DI.

(Saint Francesco d'Assisi)

04/10 1 #07 Phan-xi-cô.As  Nguyễn Hữu Phúc

 

Ngày 15/10: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA A-VI-LA.

(Saint Teresa Ávila)

15/10 1 #04 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Bạch Vân
2 #12 Tê-rê-sa A-vi-la Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Ngày 18/10: Kính Thánh LU-CA.

(Saints Luke the Evangelist)

18/10 1 #07 Lu-ca Nguyễn Văn Hậu
2 #13 Lu-ca Trần Văn Ngờ

 

Ngày 23/10: Kính Thánh PHAO-LÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG.

(Saint Paul Tong Viet Buong)

23/10 1 #11 Phao-lô Bường Trịnh Xuân Phong

 

Ngày 28/10: Kính Thánh SI-MON VÀ TA-ĐÊ-Ô TÔNG ĐỒ.

(Saint Simon & Judas Thaddaeus)

28/10 1 #07 Si-mon Nguyễn Vĩnh Phát
2 #21 Si-mon Nguyễn Phùng Phong
3 #11BT Si-mon Trần Văn Hoàng
1 #01 Ta-đê-ô Lê Ngọc Loan 

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 31/10: 15 năm linh mục Cha Linh hướng Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm (#13)

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 02/10/2017 MA-RI-A BÙI THỊ XA   Mẹ Phê-rô Lê Danh Ích #01 Phan-xi-cô
2 03/10/1995 Ông GIUSE LÊ HỮU VY   Bố Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Bố chồng Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
3 03/10/2016 Chị MARIA PHẠM THỊ THỦY   Vợ Phê-rô Nguyễn Viết Nhật #19 Hạt Cải
4 07/10/2017 Ông Cố LU-CA ĐỖ HỮU HẠNH   Chồng Tê-rê-sa Nguyễn Thị Phấn #02 Vinh Sơn
5 10/10/2014 Bà cố ANNA   Mẹ Lm Giu-se M Đỗ Đình Ánh #11  
6 11/10/1994 Ông GIUSE LÊ LIÊM   Bố An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Bố chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
7 14/10/2016 Bà Cố MA-RI-A ĐINH THỊ LUYẾN TUYẾT   Mẹ Lm Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng #435Or  
8 15/10/2011 Ông VINH-SƠN NGUYỄN TRÍ THỨC   Bố Vinh-sơn Nguyễn Tuấn Anh #07 Thánh Gia
9 18/10/1977 Ông GIUSE TRẦN QUANG THU   Bố Tê-rê-sa Trần Thị Kim Lan #06  
10 19/10/2003 ANNA HUỲNH THỊ KIM KIỀU   Mẹ An-na Trần Thị Kim Nhi #15  
11 22/10/2014 MARIA VŨ THỊ CÚC   Mẹ An-na Đỗ Thị Diệu Hàn #02 Teresa Hài Đồng
12 22/10/2019 ISAVE NGUYỄN THỊ THÀNH   Mẹ Phê-rô Vĩnh Phúc #03 LN Mỹ Phước
13 23/10/2019 MA1TTA LÊ THỊ NGUYỆT   Mẹ Ma-ri-a Lê Thị Kim Yến  #10  
Mẹ vợ Giu-se Huỳnh Công Khanh #09  
Mẹ vợ Giu-se Ngô Hoàng Tuân #07 Đức Mẹ La Vang
14 29/10/1996 Ông PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN ĐÀO   Bố An-na Nguyễn Thị Xuân #12  

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý Cầu nguyện tháng 10-2020 của Đức Giáo hoàng.

  Ý cầu nguyện cho việc truyền giáoCầu cho sứ mệnh của giáo dân trong Giáo hội.

  Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội.
 

- Cùng với Giáo hội Hoàn vũ xin Chúa chữa lành và ban ơn để đại dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn cầu;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com