SINH HOẠT PHONG TRÀO

Lịch Sinh hoạt Phong trào 12/2020

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 12/2020

TẠI PHONG TRÀO CURSILLO SÀI GÒN

 ------------o0o------------

 

A. LỊCH SINH HOẠT PHONG TRÀO:

 

1. Sinh hoạt - Tĩnh tâm Trưởng nhóm:

Buổi Sinh hoạt các Trưởng nhóm Thân hữu và thành viên TLĐ theo định kỳ (4 tháng 1 lần) sẽ được tổ chức:

Thứ Bảy 5/12/2020 từ 8g đến 16g

tại Nhà thờ Nam Thái.

 

2. Ultreya:

tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, số 6bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

từ 14g30 - 16g30 ngày Thứ Bảy 12/12

Do quý chị Khóa 12 Sài Gòn nhận trách nhiệm tổ chức.

 

3. Sinh hoạt TLĐ:

(07/12): Bài Tín lý: Docat
              Trình bày:  Cha LH Phê-rô
Nguyễn Văn Giáo

(14/12):
KTPT: ...
              Trình bày: ...


(21/12):
Bài tín lý: "Đức Kitô đang sống"
             
Trình bày: Cha FX Bảo Lộc.

(28/12):
Nghỉ tuần Bát Nhật Giáng Sinh


 

B. CHÚC MỪNG:

 

1. Mừng Bổn mạng:

 

Ngày 03/12: Kính Thánh PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê
(Saint Francis Xavier).

03-12 1 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Duy Hưng
2 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Thái
3 #01 Phan-xi-cô Xa-vi-e Nguyễn Văn Thiện
4 #03 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phan Quân  Hiệu
5 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần Lê Trần Trọng Nghĩa
6 #09 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Minh  Phương
7 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Thái Hùng
8 #11 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Phạm Văn Thử
9 #13 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cao Minh
10 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Bảo Lộc
11 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Ngọc Phát
12 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Nhất Sơn
13 #17 Phan-xi-cô Xa-vi-ê Hoàng Phi
14 #21 Phan-xi-cô Xa-vi-e Thành
15 #1PD Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Đăng  Phương

 

Ngày 06/12: Kính Thánh NI-CÔ-LA

(Saint Nicolas).

06-12 1 #21 Ni-cô-la Phạm  Đức Thu

 

Ngày 13/12: Kính Thánh LU-XI-A

(Saint Lucia).

13/12 1 #12 Lu-xi-a Phạm Hoàng Lan
2 #18 Lu-xi-a Võ Thị Xuân Thu
3 #22 Lu-xi-a Phạm Ngô Thanh Thảo
4 #24 Lu-xi-a Nguyễn Thiị Tuyết Nhung

 

Ngày 25/12: Mừng CHÚA GIÁNG SINH - EMMANUEL.

25/12 1 #19 Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí

 

Ngày 27/12: Kính Thánh GIO-AN TÔNG ĐỒ

(Saint John, Apostle).

27-12 1 #03 Gio-an TĐ Nguyễn Văn  Trí
2 #07 Gio-an TĐ Phạm văn Thanh
3 #11 Gio-an TĐ Đào Xuân Lợi
4 #19 Gio-an TĐ Phạm Duy Khương
5 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Sơn
6 #21 Gio-an TĐ Nguyễn Tú Tuấn

 

2. Chúc mừng Kỷ niệm Thụ phong Linh mục:

 .

 

3. Chúc mừng Kỷ niệm Hôn phối:

 .

 

C. XIN CẦU NGUYỆN: 

    

1. Lễ giỗ:

TT NGÀY GIỖ DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 01/12/1988 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Dương Thị Nguyêt Hồng #24  
2 04/12/2011 MARIA NGUYỄN THỊ PHƯỚC   Mẹ Ma-ri-a Trần Thị Thu Hiền #06 Đức Mẹ La Vang
3 05/12/2015 Ông DƯƠNG VĂN KÍNH   Bố Giu-se Dương Tấn Phát #03 Thánh Linh
Bố vợ Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga #04 Faustina
4 06/12/1989 Ông GIUSE TRẦN VĂN LỄ   Bố Lu-ca Trần Văn Ngờ #13 Gia Đình Na-gia-rét
Bố chồng Ma-ri-a Lê Thị Ngọc Huyền #14 Yêu Thương
5 06/12/1993 MARIA NGUYỄN THỊ VIỂN   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
6 06/12/1995 MARIA ĐINH THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Tạ Ngọc Tiến #09 Emmau
7 06/12/2015 Ông GIU-SE NGUYỄN ĐỨC THẮNG   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06 Hồng Tỉ Muội
Bố vợ Gio-an.B Trần Đức Hoàng #03 Emmau
8 07/12/1981 ANNA TRẦN THỊ CÚC   Mẹ Giu-se Trần Văn Minh #01 Đa Minh
9 16/12/2013 CATARINA HOÀNG THỊ CHÂU   Mẹ An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
Mẹ An-na Trần Thị Phương #06 Vượt Sóng
Mẹ chồng I-sa-ve Võ Thị Chính #10 Vượt Sóng
10 16/12/2019 Cursillista GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC SANG #05       Gia Đình Na-gia-rét
11 19/12/2004 Anh ĐAMINH NGUYỄN QUANG NGỌC   Chồng Ma-ri-a Cao Thị Ngọc Phượng #04 An-tôn
12 19/12/2015 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Ma-ri-a Nguyễn Thị Cúc Lan #20  
Bố vợ Vinh-sơn Nguyễn Tấn Hưng #862LA  
13 20/12/2000 MARIA MAI THỊ NHỰ   Mẹ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
14 20/12/2015 AN-NA NGUYỄN THỊ THƯỜNG   Mẹ Phê-rô Vũ Đình Định #13 Gioan Phaolo 2
Mẹ chồng Ma-ri-a Lý Ngọc Anh #02 Faustina
15 20/12/2017 URSULA NGUYỄN THỊ TÂM   Mẹ An-tôn Lê Minh #01 Phó Thác
Mẹ chồng An-na Dương Kim Ánh #04 Phó Thác
16 22/12/2000 MARIA NGUYỄN THỊ HỒNG   Mẹ vợ Giu-se Ngô Kim Thành #03 Gioan Phaolo 2
17 23/12/2004 MARIA ĐỖ THỊ NHẤT   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Kim Toàn #20  
18 23/12/2017 MA-RI-A NGUYỄN THỊ NHA   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04  
Mẹ vợ Đa-minh Ngô Chí Lễ #01  
19 24/12/2000 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIẾT   Bố Giu-se Trần Sỹ Hoàng #01 Thánh Gia
Bố chồng Ro-sa Lê Thị Kim Sa #04 Thánh Gia
20 25/12/1990 Ông GIUSE NGUYỄN VĂN ÚY   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Thị Lan #10  
21 29/12/2013 Ông ĐAMINH NGUYỄN NGỌC BẢO   Bố Đa-minh Nguyễn Bảo Hưng #07  
22 29/12/2017 NGUYỄN THỊ CƯỜNG   Mẹ Ernest Cao Văn Minh #16  
23 31/12/2002 ANNA   Mẹ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Lê Thành #21 LN Mỹ Phước
Mẹ chồng Ma-ri-a Lê Thanh Trà #22 LN Mỹ Phước

 

2. Ý cầu nguyện khác:

- Ý Cầu nguyện tháng 12-2020 của Đức Giáo hoàng.

  Ý cầu nguyện chung – Cầu cho một đời sống cầu nguyện.

  Chúng ta cầu nguyện cho mối tương quan riêng tư của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và một đời sống cầu nguyện.
 

- Cùng với Giáo hội Hoàn vũ xin Chúa chữa lành và ban ơn để đại dịch bệnh Covid-19 sớm chấm dứt trên toàn cầu;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang đau bệnh được Chúa chữa lành;

- Xin cầu nguyện cho anh chị em Cursillista đang gặp phải những hoàn cảnh khó khăn được Chúa nâng đỡ.

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com