50 Năm PT Cursillo VN - Thánh lễ Bế mạc Đại hội sáng 21/10/2017 - Bản Chính thức

Thánh lễ Bế mạc Đại hội

 

Sau 3 ngày Đại hội mừng 50 Phong trào Cursillo hiện diện tại Việt Nam, 19 đến 21/10/2017 tại Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang, Thánh lễ bế mạc vào trưa 21/10/2017. ĐC Giuse Trẩn Văn Toản, GM Phó Long Xuyên, Chủ tịch UB Giáo dân HĐGM VN chủ tế; hai ĐC Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, GM Bà Rịa, Chủ tịch UB Phụng tự, ĐC Stêphanô Tri Bửu Thiên, GM Cần Thơ đặc trách Đối thoại Liên tôn và khoảng 30 LM đồng tế.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com