LÀM CHỨNG CHO CHÚA

Giới thiệu Ultreya

ultreya02

Ultreya cho phép những gì tốt đẹp nhất của một người được chuyển đạt tới những người có thể thu nhận tốt nhất; ở đó họ sống, cảm nghiệm và chia sẻ trong bầu khí giống như trong Khóa Cursillo®. Bằng cách này, nếu điều đã đề cập trước đây xảy ra, hoặc là đúng, thì ngoài việc tạo sự hội ngộ cho các nhóm thân hữu, nó còn là điểm thu hút giúp những Cursillistas khác tìm cơ hội để kết bạn hầu có thể hình thành Nhóm Thân Hữu trong tương lai.

Một bầu khí như thế luôn lôi kéo các tân Cursillistas tham giavàocộngđồng sống động này.

Chúng ta có thể nói Hội Nhóm Thân Hữu đem lại sự tốt lành đối cho cá nhân, thì Ultreya đem lại sự tốt lành đối cho cộng đồng. Cả hai đều là sự cốt yếu của phương pháp. Cả hai đều quan trọng cho việc định hướng cuộc đời theo ánh sáng Phúc Âm và cho những cơ hội để chia sẻ đời sống đó với người khác. Một Kitô hữu đơn độc là một Kitô hữu bại liệt. Với một nhóm cũng vậy, nếu nó không được liên kết với các nhóm khác.

Khi những người lãnh đạo Cursillo® chu toàn nhiệm vụ của mình trong các buổi Ultreya như họ từng hành xử trong khoá Cursillo® 3 - Ngày, với tình yêu thương không giới hạn, họ đề nghị và giúp các Cursillistas gặp anh chị em khác, những người mà họ có thể bắt đầu họp lại thành nhóm thả nổi. Những người lãnh đạo cũng cần giúp quy tụ anh chị em có chung một quá trình hay có những sự quan tâm giống nhau thành một nhóm. Ngay cả đối với những tân Cursillistas, người lãnh đạo đề nghị, dẫn dắt họ đi vào sự sắp xếp có thể, không qua mệnh lệnh hoặc lôi kéo, nhưng giống như người lắp ráp các bộ phận lại với nhau để đạt được một hình thức  mong muốn.

Hội nhóm tại Ultreya, hội nhóm thả nổi không giống như Hội Nhóm Thân Hữu. Hội Nhóm Thân Hữu cần sinh hoạt ngoài Ultreya với sự đồng thuận của cả nhóm. Hội nhóm thả nổi nhằm khuyến khích việc chia sẻ giữa những người cùng tham dự Ultreya qua việc áp dụng phương pháp hội nhóm căn bản theo Phiếu Cam Kết Phục Vụ; chia sẻ theo  kiềng ba chân. Hội nhóm này không thay thế Hội Nhóm Thân Hữu. Nó được phục vụ như một hình thức căn bản của việc hội nhóm giữa các tân Cursillistas, và hoặc để khích lệ việc chia sẻ những điều căn bản để trở thành Kitô hữu giữa các Nhóm Thân Hữu hiện diện. Trong Ultreya, điều cần thiết là các thành viên của nhóm thân hữu hoà nhập với những người khác để tạo thành các nhóm thả nổi. Sự kết hiệp này của Phong trào chẳng qua là để tạo thuận lợi cho tân Cursillistas hội nhập vào cộng đồng Cursillo®. Khi người lãnh đạo thấy tình bạn được hình thành trong Ultreya, họ nên đề nghị việc tổ chức hội nhóm ngoài phạm vi Ultreya như là một Hội Nhóm Thân Hữu. Bằng cách này họ giúp tân Cursillistas bước vào giai đoạn thứ hai, đó là để có nhóm họp hàng tuần.

Sống đời Kitô hữu, theo tính chất, duy nhất: là sống những gì là nền tảng để là Kitô hữu; và thông truyền. Chúng tôi đã đề cập nhiều lần rằng Cursillo giúp để sống và chia sẻ những nền tảng để trở nên Kitô hữu, yêu Chúa và yêu tha nhân, nhờ vào phương pháp kiên trì mà Phong trào Cursillo® cống hiến. Hội Nhóm Thân Hữu giúp sự thông truyền tốt hơn. Trong khi Ultreya lại cho sự thông truyền lớn hơn. Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu nuôi dưỡng cơ thể, vì thế chúng ta tự điều chỉnh giờ giấc và lối sống trong việc ăn uống đều đặn. Cursillistas cần nhìn Hội Ultreya trong chiều hướng ấy, và chịu khó có những sắp đặt cần thiết trong đời sống để tham dự Ultreya. Ultreya nên là một nơi để nuôi dưỡng sự thiêng liêng cũng như hành trình truyền giáo của chúng ta.
Ultreya nên giữ ngắn gọn và đơn giản. Đừng tạo nó trở thành như một biến cố quan trọng, cũng đừng kéo dài thời gian như trọn buổi sáng, trọn buổi chiều hay trọn buổi tối. Những người hoạch định cho buổi Ultreya phải đặt nặng vấn đề thời gian với mọi người. Đó là lý do quan trọng trong việc chọn lựa thời gian, địa điểm và khuôn khổ cho buổi Ultreya. Những gì chủ yếu để nuôi dưỡng tinh thần và việc Phúc âm hóa cho những cursillistas đơn giản chừng nào tốt chừng đó và phải có một khóa biểu được soạn thảo kỹ lưỡng để không lãng phí thời gian.

Ultreya nên tổ chức trong phạm vi giáo khu, tốt nhất, khi tình trạng cho phép, cần chú tâm tới tài khoản, số người tham dự, cơ sở v.v. Dù sao, nên giới hạn trong phạm vi địa phương cho thuận tiện.

( Trích CẨM NANG LÃNH ĐẠO )


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com