Ultreya

Hình ảnh Ultreya Tân niên ngày 19/02/2022

 

Hình ảnh Ultreya Tân niên ngày 19/02/2022 tại Trung tâm mục vụ Sài Gòn

Xin xem hình tại đây.

Hình ảnh: Giuse Ngô Kim Thành

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com