Ultreya

Ultreya tại GX Nam Thái ngày 19/03/2022.

 

Một số hình ảnh Ultreya tháng 3/2022 được tổ chức ngày 19/03/2022 tại Giáo xứ Nam Thái.

Xin xem hình tại đây.

 

Hình ảnh: Giuse Ngô Kim Thành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com