Ultreya

Ultreya tại TTMV ngày 23/04/2022

 

Hình ảnh Ultreya tháng 4 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ ngày 23/04/2022 (trong tuần Bát nhật Phục Sinh)

Xin xem hình ảnh tại đây

 

Hình ảnh: Giuse Ngô Kim Thành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com