Ultreya

Ultreya lần đầu được tổ chức tại GX Thanh Đa ngày 21/05/2022

 

Ultreya tháng 5/2022 được tổ chức tại Giáo xứ Thanh Đa - nơi cha LH Phao-lô Nguyễn Phong Phú là chánh xứ - ngày 21/05/2022. Đây là lần đầu tiên Ultreya được tổ chức tại đây sau nhiều lần lỗi hẹn.

Xin xem hình ảnh tại đây.

 

Hình ảnh: Giuse Ngô Kim Thành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com