Ultreya

Ultreya tháng 6 tại TTMV ngày 18/06/2022

 

Ngày 18/06/2022, Ultreya tháng 6 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Xin xem hình ảnh tại đây.

 

Hình ảnh: G.B Đức Hoàng


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com