Ultreya

Ultreya tại dòng Đức Mẹ Người Nghèo ngày 16/07/2022

 

Lần đầu tiên, ACE Cursillista Sài Gòn được đến tham dòng Đức Mẹ Người nghèo tại Bình Triệu và cùng nhau tham dự tham dự Ultreya tháng 7/2022.

Xin xem hình ảnh tại đây.

 

Hình ảnh: Giuse Ngô Kim Thành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com