Ultreya

Ultreya tháng 04 tại TTMV Sài Gòn ngày 20/04/2024.

 

 

Hình ảnh Ultreya tháng 4 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ ngày 20/04/2024 do Nhóm Phó Thác và Nhóm trẻ phụ trách

Xin xem hình ảnh tại đây

 

Hình ảnh: Batolomeo Cao Lộc


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com