Ultreya

Ultreya tháng 05 tại Nhà Thờ Chợ Quán ngày 18/05/2024.

 

 

Hình ảnh Ultreya tháng 5 được tổ chức tại Nhà Thờ Chợ Quán ngày 18/05/2024 do Liên Nhóm Phú Thọ - Sài Gòn Chợ Quán phụ trách .

Xin xem hình ảnh tại đây!

 

Hình ảnh: Batolomeo Cao Lộc


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com