Lịch sử PT Cursillo

Chương trình Đại hội Ultreya La Vang

ĐẠI HỘI ULTREYA 50 NĂM PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM

TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

THỨ NĂM 19/10/2017


2:00pm            Ghi danh và nhận phòng

5:00pm            Thánh lễ dẫn vào Đại hội

6g30pm           Cơm tối

8:00pm            Đêm hồi tâm

                        Chủ đề: PT Cursillo Việt Nam “Về Bên Mẹ”

10g00pm         Tiệc huynh đệ Agapê

 

THỨ SÁU 20/10/2017


6:00am            Kinh sáng

6:30am            Ăn sáng

7:30am            Chuẩn bị Thánh lễ

8:00am            Thánh lễ Khai mạc

9:30am            Đại hội (buổi 1)

             BTC chào mừng

             Chủ tịch VPĐH PT Cursillo VN lược thuật 50 năm PT hiện diện tại Việt Nam

             Các huấn dụ và phát biểu của:

            o Quý Đức Cha

            o Quý Đức Ông và quý Cha Linh hướng PT Cursillo

            o Quý anh chị nhóm Ra Khơi

12:00pm          Ăn trưa - Nghỉ trưa

02:30pm          Đại Ultreya:

             Lời nguyện khai mạc / Hội nhóm Ultreya

             Tiếp xúc cá nhân

             Chia sẻ chứng nhân / Chia sẻ đáp ứng

             Cha LH đúc kết / Tin tức & Thông báo

             Chầu Thánh Thể

4:30pm            Lần chuỗi Mân Côi

5:30pm            Ăn chiều

7:00pm            Văn nghệ: mỗi giáo phận 1 tiết mục

9:00pm            Ăn nhẹ

 

THỨ BẢY 21/10/2017


6:00am            Kinh sáng

6:30am            Ăn sáng

8:00am            Đại hội (buổi 2)

             Các huấn dụ và phát biểu của:

            o Quý Đức Cha huấn dụ

            o Quý Cha Linh hướng PT Cursillo

            o Đại biểu cursillista Giáo dân Bắc Trung Nam

09:30am          Chuẩn bị Thánh lễ

10:00am          Thánh lễ bế mạc

             Chủ tịch VPĐH PT Cursillo Việt Nam cảm ơn

             Chụp hình lưu niệm

12:00am          Ăn trưa

02:00pm          Nghi thức lên đường tại Linh đài Đức Mẹ La Vang


 

Chương trình có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp với không gian và thời gian.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com