Palanca

Bà Ma-ri-a NGUYỄN THỊ BA, là mẹ Cursillista Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga (#4SG), thuộc Nhóm Thân hữu Faustina, và là mẹ vợ Cursillista Giu-se Dương Tấn Phát (#3SG), thuộc Nhóm Thân hữu Thánh Linh đã được Chúa thương gọi về lúc 2g00 ngày 09/08/2017, thượng thọ 91 tuổi.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com