Palanca

Caunguyen01Như đã thông báo tại Ultreya ngày 10/12/2016, PT Cursillo Sài Gòn chúng ta sẽ tổ chức mừng 50 năm với Thánh Lễ tạ ơn sẽ được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế vào sáng thứ Tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 tại nhà thờ Tân Định.


Decolores01Palanca thật cần thiết cho những sinh hoạt Cursillo. Chỉ còn 1 ngày nữa K3N của Phong trào Cursillo Sài Gòn cho nam và nữ sẽ lần lượt khai khoá ,


Palanca01Trong việc hoán cải và canh tân của người Kitô hữu cũng như việc truyền giáo của các nhóm, trước hết và trên hết, điều cần thiết là tất cả nỗ lực của con người phải được xây dựng dựa trên ân sủng của Thiên Chúa mà họ phải tìm kiếm với lòng nhiệt thành tuyệt đối tin tưởng, liên lỉ và khiêm tốn.


Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com