Tin tức - Sự kiện

Thánh lễ tháng 9: cầu nguyện cho PT và các nạn nhân dịch bệnh covid-19

Kính thưa quý cha LH cùng ACE Cursillista, thánh lễ hằng tháng cầu nguyện cho PT do cha LH Gioan Baotixita chủ sự sẽ được cử hành trực tuyến vào lúc 17g thứ Năm 9/9/2021 (thứ Năm tuần thứ 2 trong tháng). Trong thánh lễ tháng 9 này chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những ý chỉ sau:

 

Ý cầu nguyện chung trong PT:

Xin Chúa cho đại dịch chóng qua. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại, thương xót VN, cách riêng đến TP.HCM

 • Cầu cho các linh hồn đã qua đời trong mùa dịch này;
 • Cầu cho giới lãnh đạo, các bác sĩ, nhân viên y tế, thiện nguyện viên;
 • Cầu cho các bệnh nhân covid sớm được chữa lành;
 • Cùng hiệp thông với các ý cầu nguyện của ACE trong PT Cursillo Sài Gòn.

 

Ý cầu nguyện riêng:

 • Cầu nguyện cho các bệnh nhân covid-19 đang điều trị:
 1. Con gái chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhân #12
 2. Chị Catarina Hoàng Thị Minh Nguyệt #04PD hiện trong tình trạng khó thở.
 3. Anh An-tôn Lê Tân #03 đang điều trị tập trung tại bệnh viện.
 4. Anh Phao-lô Nguyễn Thế Hùng #01 đang điều trị tại khu cách ly.
 5. Vợ chồng anh Phê-rô Nguyễn Minh Trí #05 đang điều trị tại khu cách ly ở Bình Dương.

 

 • Các Linh hồn người thân của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời vì dịch covid-19
 1. Linh hồn Ma-ri-a _ Em dâu anh Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #03
 2. Linh hồn Đa-minh và Ma-ri-a _ Bố, mẹ vợ anh Giu-se Phạm Xuân Chiến #01
 3. Linh hồn Gia-cô-bê _ Ba chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết Phượng #04
 4. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14
 5. Hai Linh hồn Ma-ri-a _ Chị hai và cháu của chị Lu-xi-a Nguyễn Thị Tuyết Nhung #24

 

 • Các linh hồn người thân (tứ thân phụ mẫu) của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời trong tháng 9
 1. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Trần Thị Mỹ Linh #14

 

 • Các linh hồn người thân (tứ thân phụ mẫu) của ACE Cursillista Sài Gòn qua đời trong tháng 8
 1. Linh hồn An-tôn _ Bố anh Vinh-sơn Đặng Thế Vũ #23
 2. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ vợ anh Giu-se Phạm Xuân Chiến #01
 3. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ chồng chị Ma-ri-a Lương Thị Mỹ Thanh #06
 4. Linh hồn Đa-minh _ Bố vợ anh Giu-se Phạm Xuân Chiến #01
 5. Linh hồn Ma-ri-a _ Mẹ anh Giu-se Nguyễn Khắc Dũng #17
 6. Linh hồn Gia-cô-bê _ Ba chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Tuyết Phượng #04

 

Lễ giỗ trong tháng 9: linh hồn tứ thân phụ mẫu của ACE Cursillista Sài Gòn

TT NGÀY MẤT DANH XƯNG NGƯỜI QUÁ CỐ K QUAN HỆ CURSILLISTA K NHÓM
1 03/09/2014 Ông PHÊ-RÔ PHẠM VĂN XUÂN   Bố Ma-ri-a Phạm Thị Phương #06  
2 08/09/2004 MARIA NGUYỄN THỊ TOÁN   Mẹ Giu-se Lê Đức Tuấn #17  
3 09/09/2018 Ông PHAN-XI-CÔ XAVIE NGUYỄN VĂN HUÂN   Bố vợ Phê-rô Đỗ Tiến Sĩ #13  
4 09/09/2019 MARIA NGUYỄN THỊ VUI   Mẹ Ma-ri-a Nguyễn Thị Lệ Thúy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Giu-se Lê Hữu Kính #19  
Mẹ Mát-ta Nguyễn Thị Vân Thùy #14 A-nê Đê
Mẹ vợ Em-ma-nu-en Bùi Minh Trí #19  
5 10/09/2013 ANNA NGUYỄN THỊ KHIÊM   Mẹ chồng An-na Trần Thị Hương #04 Vượt Sóng
6 10/09/2016 MA-RI-A NGUYỄN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Trần Thị Thu Huyền #12  
7 11/09/2001 Ông GIOAN BAOTIXITA   Bố Tê-rê-sa Đào Thị Phượng Liên #15 Mai Khôi
8 11/09/2018 Chị MARIA LÊ THỊ HOÀNG TIÊN   Con Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #03 Giê-su Hài Đồng
Con Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhận #06 Giê-su Hài Đồng
9 11/09/2019 Ông PHAOLO NGUYỄN HỮU TÂM   Bố Tê-rê-sa Nguyễn Đặng Phương Khanh #06  
10 17/09/1996 Ông NGUYỄN THẾ THÁI   Bố Giu-se Nguyễn Tuấn Anh #17 Px.Trương Bửu Diệp
11 17/09/2020 Linh mục PHÊ-RÔ HOÀNG XUÂN NGHIÊM          
12 18/09/2016 Ông THẠCH MINH SƠN   Bố Ma-ri-a Thạch Mai Thiên Trinh #02Pd Vinh Sơn
Bố vợ Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #03 Vinh Sơn
13 20/09/2016 RÔ-SA NGUYỄN THỊ HIÊN   Mẹ Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11 Thánh Gia
14 20/09/2020 MARIA TRẦN THỊ NHƠN   Mẹ Đa-minh Huỳnh Trung Lập #21  
15 23/09/2009 MARIA NGUYỄN THỊ THU   Mẹ Giu-se Vũ Kim Hoàn #04  
16 24/09/1987 Anh GIUSE PHẠM VĂN QUẢNG   Chồng Ca-ta-ri-na Lê Thị Oanh #500Or Giê-ri-cô
Bố Tê-rê-sa Phạm Thị Thiên Lộc #15 Tình Bạn Nè
17 27/09/2018 BẠCH THỊ ĐỨC   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Kim Chi #06 A-nê Đê
18 28/09/1993 MARIA PHAN THỊ HƯƠNG   Mẹ Tê-rê-sa Nguyễn Thị Thanh Vân #10 Don Bosco

 

Mừng Bổn mạng trong tháng

Ngày 02/09: Kính Thánh CHARLE MARIE.

02/09 1 #09 Charle Marie Hoàng Quí  Long

 

Ngày 05/09: Kính Thánh TÊ-RÊ-SA CAN-CÚT-TA.

05/09 1 #18 Tê-rê-sa Calcutta Huỳnh.Trần Lynh Phương

 

Ngày 21/09: Kính Thánh MÁT-THÊU.

21/09 1 #13 Mát-thêu Phan Văn Phước

 

Ngày 29/09: Kính Tổng lãnh Thiên thần MI-CA-E, GA-RI-EN, RA-PHA-EN.

29/09 1 #11 Mi-ca-e Bùi Thành Châu
2 #13 Mi-ca-e Nguyễn Văn Trương
3 #19 Mi-ca-e Nguyễn Đăng Khoa
4 #19 Mi-ca-e Trần Bá Thiện

 

Ngày 30/09: Kính Thánh GIÊ-RÔ-NI-MÔ.

30/09 1 #09 Giê-rô-ni-mô Bùi Văn Hiến
2 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn  Liêm
3 #19 Giê-rô-ni-mô Nguyễn Đức Minh
4 (#5) Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội

 

 Kỷ niệm Hôn phối:

 •  21/09: 25 năm thành hôn của anh chị Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức Hoàng #03 - Tê-rê-sa Nguyễn Đức Mỹ Hương #06
 • 22/09: 42 năm thành hôn của anh chị Đa-minh Ngô Chí Lễ #01 - Ma-ri-a Nguyễn Thị Bích Thuận #04
 • 30/09: 9 năm thành hôn của anh chị Phan-xi-cô Xa-vi-e Hoàng Phi Vũ #17 - Ma-ri-a Từ Ngọc Phụng #22

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com