Sống Lời Chúa - Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giê-su Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (19/6/2022)

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

HIẾN TẾ THẬP GIÁ VÀ HIẾN TẾ BÀN THỜ

 [St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9, 11b-17]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Điều làm nên sự khác biệt của dân Ít-ra-en so với các dân tộc khác trong Cựu Uớc là dân ấy đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng và ký kết với họ Giao Ước Xi-nai. Dân Ki-tô giáo là Ít-ra-en mới chẳng những kế thừa Giao Ước cũ mà còn được nâng cấp trong Giao Ước Tình Yêu nhờ/trong Hiến Tế Thập Giá của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. Hiến Té Thập Giá là chót đỉnh của Tình Yêu cứu độ. Hiến Té Thập Giá bao gồm cả Hiến Tế Thánh Thể trong đó Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô trở thành lương thực thiêng liêng cho mọi lữ khách Kitô. Và qua/nhờ Hiến Tế Thánh Thể là Hiến Tế Thập Giá được hiện tại hóa và hiện thực hóa cho tất cả các Kitô hữu mọi thời đại.

Hôm nay chúng  ta mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa trong tâm tình cảm tạ tri ân khi hiện tại hóa Giao Ước Tình Yêu trong cử hành Phụng Vụ Thánh Thể trên bàn thờ!

      

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (St 14,18-20): "Ông mang bánh và rượu tới": Trong những ngày ấy, Menkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: "Xin Thiên Chúa Tối Cao và Đấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông". Và Abram dâng cho ông một phần mười  tất cả chiến lợi phẩm.

 

2.2 Trong bài đọc 2 (1 Cr 11,23-26): “Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết": Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: "Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: "Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta". Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Lc 9,11b-17): "Tất cả đều ăn no nê": Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (St 14,18-20): là một đoạn văn kể  lại một việc làm nhiều ý nghĩa của Thượng Tế Menkixêđê đối với ông Apram là Tổ Phụ dân Israel, là cha các kẻ tin Thượng Tế Menkixêđê dâng bánh và rượu và chúc phúc cho Apram. Thượng Tế và vua Menkixêđê là tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng chẳng những sẽ dâng bánh va rượu mà còn dâng cả Mình và Mau mình cho nhân loại..

2o) Bài đọc 2 (1 Cr 11,23-26): Thánh Phao-lô nhắc cho các tín hữu Corintô nhớ lại Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giê-su đã thiết lập cho các Tông Đồ và Hội Thánh, trong Bí Tích ấy Chúa Giêsu đã biến Bánh và Rựơu nên Mình và Máu mình, làm giá Cứu Chuộc muôn dân muôn nước.  

3o) Bài Tin Mừng (Lc 9,11b-17): là tường thuật của Phúc Âm Mác-cô về câu chuyện Chúa Giê-su làm bánh hóa nhiều nuôi năm ngàn người trong hoang địa. Câu chuyện này cũng như câu chuyện manna trong Xuất Hành giúp người đọc hiểu Bí Tích Thánh Thể: Tình thương và quyền năng của Chúa Giêsu làm cho mọi người đựoc nô nê.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: Thiên Chúa đã đặt Chùa Giêsu làm Thượng Tế và làm vua. Người dâng chẳng những bánh và rựơu mà còn dâng cả Mình và Mau mình cho dân Chúa được nô nê.

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY

4.1 Sống với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần (Chúa Ba Ngôi)  Đấng đã ký cùng thực hiện Bí Tích Thánh Thể cho mọi người đựoc nô nê khi chạy đến với Mình Máu Chúa.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Tình Yêu của Thiên Chúa, nhất là của Chúa Giêsu Kitô trong Phép Thánh Thể. Thực thi sứ điệp Lời Chúa còn là sống mầu nhiệm Thánh Thể, biến cuộc đời mình thành tấm bánh được bẻ ra và được ăn tứa tự hiến và phục vụ tha nhân theo gưong Chúa Giêsi Thánh Thể!

 

V - CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

5.1 «Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người đón nhận giao ước của Thiên Chúa với loài người nơi Con Một Thiên Chúa là Đức Giê-su Ki-tô.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!  (2 lầa)

 

5.2 «Đức Ki-tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai»  Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả mọi người được hưởng phúc lộc mà Chúa Ki-tô đã đem lại cho những kẻ tin, bằng cuộc sống và cái chết thập giá của Người. 

Hát:  Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!  (2 lần)

 

5.3 «Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu biết siêng năng và trận trọng lãnh nhận Mình Máu Chúa để được kết hợp với Chúa Giê-su Ki-tô trong Lễ Tế Tạ Ơn và Chuộc Tội.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!  (2 lần)

 

5.4 «Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho chính chúng ta biết dâng hiến đời mình như của lễ Tạ Ơn theo gương Chúa Giê-su Ki-tô! 

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!  (2 lần)

 

Sài Gòn ngày 18 tháng 6 năm 2022

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com