Sống Lời Chúa - Chúa nhật 13 Thường niên Năm C

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (26/6/2022)

THEO CHÚA CÁCH DỨT KHOÁT VÀ TRIỆT ĐỂ

[1 V 49,16b.19-21; Gl 5,1. 13-18; Lc 9, 51-62]

 

I - DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào các thánh đường đầy ắp người dự lễ ngày chủ nhật thì chúng ta không khỏi vui mừng cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào cách “mộ đạo, hiểu đạo và hành đạo” của người giáo dân thì chúng ta không khỏi giật mình, vì rất nhiều người mộ đạo cách hời hợt, hiểu đạo cách sơ sài và hành đạo cách yếu kém. Vì thế nếu chúng ta nhìn vào con số người trưởng thành xin gia nhập đạo Công giáo mỗi năm và so sánh con số người Ki-tô hữu với số dân Việt Nam thì chúng ta phải đau lòng vì thấy việc truyền giáo của chúng ta chưa đạt kết quả như mong muốn!Thiên Chúa muốn các Kitô hữu nói chung, các Kitô hữu Việt Nam nói riêng mộ đạo một cách nhiệt tình, hiểu đạo một cách sâu sắc và xác tín và hành đạo một cách tích cực. Nói cách khác là theo Đạo và sống Đạo cách dứt khóat và triệt để như Chúa Giêsu mong muốn. Nếu tất cả các Kitô hũu, từ các Giám Mục cho đến các giáo dân, đều theo Chúa Giêsu như thế thì Hội Thánh sẽ trở thành Hội Thánh Hiệp Hành!

 

II - LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (1 V 49,16b.19-21): "Êlisê đi theo Êlia" Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Êlia rằng: "Êlisê, con ông Saphát, người Abel-Mêhula, ngươi hãy xức dầu phong y làm tiên tri thế ngươi".

Êlia ra đi tìm gặp Êlisê con ông Saphát, đang cày ruộng với mười hai cặp bò, chính ông đang dẫn cày cặp thứ mười hai. Khi Êlia đến trước ông, thì đặt áo choàng mình trên ông. Lập tức ông bỏ bò lại và chạy theo Êlia mà nói rằng: "Tôi xin đi hôn cha mẹ tôi, rồi tôi theo ngài". Êlia nói với ông: "Ngươi đi đi, rồi trở lại, ta có làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, rồi bắt một đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi đốt quay thịt cho dân ăn. Đoạn ông đi theo làm đầy tớ Êlia.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Gl  5,1.13-18): "Anh em được kêu gọi để được tự do" Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.

Hỡi anh em, anh em được tự do, nhưng đừng lấy nê tự do mà sống theo xác thịt; trái lại, anh em hãy lấy bác ái của Thánh Thần mà phục vụ lẫn nhau. Vì chưng, tất cả lề luật tóm lại trong lời này: "Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi". Nhưng nếu anh em cắn xé và phân thây nhau, anh em hãy coi chừng kẻo huỷ diệt nhau. Tôi nói điều này là: Anh em hãy sống theo thần trí, và đừng tìm thoả mãn theo đam mê xác thịt nữa. Vì đam mê xác thịt thì chống thần trí, và thần trí thì chống lại xác thịt; giữa đôi bên có sự chống đối nhau, khiến anh em không thi hành được những điều anh em mong muốn. Nhưng nếu anh em được thần trí hướng dẫn, anh em không còn sống dưới lề luật nữa.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 9,51-62):  "Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy" Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?" Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: "Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta". Và các Ngài đi tới một làng khác.

Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".

 

III - KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh

3.1.1 Bài đọc 1 (1 V 49,16b.19-21) là bài tường thuật về ơn gọi của ngôn sứ Êlisa. Trước khi được chọn và được gọi, Êlisa chỉ là một người dân cày, tối ngày đi theo đàn bò trên các thửa ruộng. Khi nhận được tiếng gọi của Thiên Chúa qua ngôn sứ Êlia, Êlisa liền mau mắn và dứt khoát từ giã người thân và công việc đồng áng để đi theo Chúa và thực thi sứ mạng nói Lời Thiên Chúa.

Trong đoạn Sách 1 V 49,16b.19-21 chúng ta thấy cách Thiên Chúa gọi và chọn ngôn sứ Êlisa và cách ngôn sứ ấy đáp lại Chúa như thế nào. Thiên Chúa quan tâm đến việc chọn người kế thừa cho Êlia và đã chọn cho ông một môn đệ xứng đáng. Còn Êlisa, người được chọn, cũng hành xử một cách rất đáng kính phục và noi theo: dứt khoát (liền để bò lại), biết ơn (bắt cặp bò giết làm lễ tế), hiếu thảo và chu đáo với bà con ruột thịt (xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã; nấu thịt đãi người nhà).

3.1.2 Bài đọc 2 (Gl  5,1.13-18) là những lời giáo huấn của Thánh Phaolô về tình trạng tự do của những người đã nhận Phép Rửa nhân danh Chúa Kitô và về trách nhiệm của những người ấy là phải sống như những người tự do tức phải sống theo Thần Khí, chứ không được sống theo xác thịt là lối sống của những kẻ nô lệ.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Gl 5,1.13-18 chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu Kitô là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ (đam mê xác thịt, ham hố tiền tài, danh vọng và chia rẽ nhau) và đưa chúng ta vào cảnh sống tự do (thờ phượng Thiên Chúa, sống theo Thần Khí và yêu thương, phục vụ lẫn nhau).

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 9,51-62) là bài tường thuật của Luca về một số sự kiện đã xẩy ra khi Chúa Giê-su đi lên Giêrusalem lần sau cùng để chịu cuộc Thương Khó trước khi về Trời. Cuộc hành trình ngang qua một làng Samari nên xẩy ra chuyện người ta không đón tiếp và thái độ muốn “trả thù” hay “trừng phạt” của hai môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Cuộc hành trình kéo dài và là chuyến đi cuối cùng của Chúa Giêsu nên có ba hạng môn đệ tỏ thái độ theo Chúa. Và nhân đó Chúa Giêsu giảng dậy về cách thức của những ai muốn đi theo Người.

Trong Bài Phúc Âm Lc 9,51-62 chúng ta học biết ý muốn và giáo huấn của Chúa Giê-su về người môn đệ. Muốn đi theo Chúa thì chúng ta phải chấp nhận

(a) một cuộc sống hy sinh, thiếu thốn và vất vả: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”,

(b) một thái độ dứt khoát và triệt để: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa" và   

(c) một dấn thân trọn vẹn cho công cuộc rao giảng Tin Mừng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Là sống ơn gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu tức chấp nhận hy sinh, thiếu thốn, vất vả, dứt khoát và triệt để theo Chúa và dấn thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng!

 

IV - SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã sai các ngôn sứ và Con Một Người là Chúa Giêsu Kitô để mời gọi chúng ta sống theo đường lối của Thiên Chúa và trở thành môn đệ của Con Thiên Chúa.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Là chấp nhận hy sinh, thiếu thốn, vất vả, thiệt thòi mà dứt khoát và triệt để theo Chúa và dấn thân cho công cuộc rao giảng Tin Mừng!

 

V - CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy! » Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhân loại ngày hôm nay để mọi người biết tôn trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau theo ước muốn của Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Kitô hữu để mọi thành phần Dân Chúa sống theo Thần Khí của Thiên Chúa!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhất là cho những người theo Chúa mà còn chạy theo thế gian, để ai nấy dứt khoát bước theo Chúa Giêsu Kitô.

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người được sai đi loan báo Nước Thiên Chúa cho các vùng sâu, vùng xa, vùng cao và vùng thù nghịch để họ hăng say với sứ mạng được giao!

Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 22 tháng 6 năm 2022

    Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.   


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com